K sedemdesiatke Ivana Križana

K sedemdesiatke Ivana Križana
 
„Križan je etablovaný slovenský a vojvodinský umelec, známy tak doma, ako aj v zahraničí. Povestne je známa jeho vášnivá láska a väzba k Petrovcu. Aj v súčasnosti zotrváva zobrazovať petrovské ulice, uličky, salaše, panorámy, veduty, chotáre... Stal sa kronikárom Petrovca a je niečo ako panónsky spiritus movens. Štýlovo sa pohyboval od expresionizmu cez fovizmus po impresionizmus a späť.“ Povedal na včerajšej vernisáži v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov akademický maliar Pavel Čáni. Tiež dodal, že Ivan Križan bol a zostal dôsledný svojej poetike, ktorá sa môže nazvať niečo ako subjektívny realizmus. Výstavu otvoril riaditeľ ZŠ Jána Čajaka v Petrovci Ján Brna.
 
foto
 
Pavel Čáni, Ivan Križan a Ján Brna
 
foto
 
V hudobných predeloch vystúpili sestry Mirjam a Tabita Eliášove
 
foto
 
O svojom maľovaní hovoril Ivan Križan
 
foto
 
Viaceré vystavené práce sú zo súkromných zbierok Márie a Viery Boldockej
 
foto
 
Dr. Ján Kišgeci pre výstavu poskytol 9 Križanových obrazov, medzi iným aj obraz rodičovského domu
 
foto
 
Najstarší dom v Petrovci, olejomaľba, 50x70 (obraz je vo vlastníctve ZŠ Jána Čajaka v Petrovci)
 
foto
 
Večera Pánova, olejomaľba , 120x230 – obraz vypožičaný zo SEAVC Báčsky Petrovec, kde zdobí sieň novej fary
 
foto
 
Jeseň na Sejkoch, olejomaľba, 100x170 (vlastníctvo Gymnázia Jána Kollára v Petrovci)
 
foto
 
Okrem olejomalieb, v tvorbe I. Križana sú zastúpené aj iné techniky, predovšetkým suchý pastel
 
foto
 
Ivan Križan - krátka biografia
 
Ivan Križan sa narodil v Báčskom Petrovci 23. apríla 1944 v školskom byte pri kostole. Základnú školu a gymnázium po slovensky zakončil v rodisku. Po zakončení Vysokej školy pre telesnú výchovu vyštudoval aj Pedagogickú akadémiu v Novom Sade. Viacročná pedagogická prax, od roku 1985 pôsobil na ZŠ Jána Čajaka v Petrovci, umožnila Križanovi prácu so žiakmi aj mimo školy, ako napríklad maľovanie na dlhom múriku v Novom Petrovci 25. mája, maľovanie veľkej kompozície podľa kresieb Zuzky Medveďovej v škole Jána Čajaka: Príchod Slovákov na Dolnú zem (1995), výtvarné akcie v rámci petrovského maratónu a ďalšie. Prvú samostatnú výstavu mal v Národnom múzeu v roku 1970. Časom sa jeho výstavná aktivita rozprúdila, zúčastnil sa na početných kolektívnych výstavách v Petrovci, Kovačici, Ravnom Sele, Pančeve, Novom Sade, Belehrade...Mal vyše 40 samostatných výstav doma a v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v početných súkromných a verejných zbierkach na všetkých kontinentoch. Tiež sa zúčastňoval aj na početných humanitárnych akciách. Je členom Združenia výtvarných pedagógov Vojvodiny. Maliar Ivan Križan je ženatý a v manželstve s Annou, rodenou Kanásovou majú syna, tiež Ivana.
 
Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články