V Sr. Karlovciach 200-ročný herbár Andreja Volného

Gymnázium v Sriemskych Karlovciach, okrem tituly najstaršieho gymnázia v Srbsku, sa pýši najstarším herbárom na Balkáne, ktorý datuje z 18. storočia. Rozprávka o herbári Andreja Volného, starostlivo zaopatrenom v gymnáziu v Sriemskych Karlovciach, je málo známa, aj keď nie celkom neznáma. Málo vieme aj o tom, že prví štyria riaditelia prvého srbského gymnázia v Sriemskych Karlovciach boli Slováci a to Ján Gros, Andrej Volný, Karl Rumy a Pavel Magda. Druhý, Andrej Volný (Wolný) v Karlovciach zotrval najdlhšie, 21 rokov (http://sh.wikipedia.org/wiki/Karlova%C4%8Dka_gimnazija) a zanechal najhlbšiu stopu v tejto chýrečnej školskej ustanovizni a na týchto končinách. Jeho herbár sa zaraďuje medzi najhodnotnejšie herbáre v Európe.


V Sr. Karlovciach 200-ročný herbár Andreja Volného


V roku 1950 bol herbár Andreja Volného vyhlásený za kultúrnu pamiatku osobitného významu a zaradený pod ochranu štátu. V zmluvou sa uvádza, že herbár zostáva v gymnáziu, keďže si však vyžaduje zvláštne podmienky a ochranu, širšej verejnosti nemôže byť sprístupnený. Odborný radca pre botaniku v Pokrajinskom ústave pre ochranu prírody v Novom Sade Ranko Perić roky sa stará o tento opravdivý botanický poklad a skúma aj životný príbeh jeho tvorcu Andreja Volného. „ Volný bol prvým botanikom medzi Srbmi. Bol väzbou medzi Josifom Pančićom a inými svetoznámymi botanikmi. Materiál zbieral prevažne v okolí Sriemskych Karloviec a Bešky, až po južnú časť Deliblatskej piesočiny. Väčšina rastlín, ktoré sú v herbári zachované pochádzajú z okolia Nového Sadu," hovorí Ranko Perić.

Herbár pôvodne pozostával z troch častí. Každá časť – centúria, obsahovala 100 rastlín. Dodnes sú však zachované iba dve časti, prvá a tretia, kým druhá zmizla v prvej svetovej vojne. Prvú centúriu venoval roku 1797 metropolitovi Stefanovi Stratimirovićovi, kulpínskemu rodákovi, ktorý ho navrhol a priviedol za riaditeľa gymnázia v Karlovciach. V herbári sú opísané mnohé panónske endemické rastlinné druhy.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Aj keď sa nazýva Volého herbárium, v ňom je iba zo 200 rastlín, ktoré spracoval Andrej Volný. Ďalších asi 7.100 zozbierali buď jeho pokračovatelia alebo boli získané výmenou z inými botanikmi v období rokov 1798 až 1866.

Ranko Perić nevie presne odhadnúť hodnotu tejto vzácnej kolekcie, ale iba kvôli prirovnaniu uvádza, že sa Wolsteinov atlas rastlín, ktorý vznikol asi v roku 1800 a ktorý predstavuje jednu z najhodnotnejších botanických kníh na svete, na internete hodnotí na asi 80.000 eur.

Andrej Volný bol profesorom Brankovi Radičevićovi a kamarátil sa s Dositejom Obradovićom a Vukom Karadžićom, ktorému zasielal ľudové názvy rastlín pre jeho "Rječnik".


Ranko Perić


Ranko Perić


Životopisom a dielom Andreja Volného sa zaoberajú aj Samuel Boldocký a Viera Benková.

Viera Benková v roku 2009 na tomto portály zverejnila text: Herbárium prof. Andreja Volného, ktorý si možno prečítať TU: http://www.kulpin.net/pamaetnicek/1653-herbarium-prof-andreja-volneho

Samuel Boldocký ešte v roku 2008 na tomto portály zverejnil text: Metropolita Stratimirović a prví riaditelia gymnázia v Sriemskych Karlovciach, ktorý si možno prečítať TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/metropolita-stratimirovic


Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články