17. Predslávnosťové dni v Kulpíne

26. - 27. júla 2014


17. Predslávnosťové dni v Kulpíne

 

 

PROGRAM


Sobota 26. júla 2014
18.00 – Otvorenie výstavy Výtvarnej skupiny KEBY – galéria domu kultúry
18.30 – Tortiáda Spolku kulpínskych žien – areál Poľnohospodárskeho múzea
19.00 – Otvorenie výstavy o staviteľovi Michalovi Milanovi Harmincovi Od Kulpína do Bratislavy – galéria Poľnohospodárskeho múzea
19.30 – Projekcia dokumentárneho filmu RTV Vojvodiny o Michalovi Milanovi Harmincovi – areál Poľnohospodárskeho múzea
20.00 – Celovečerný galakoncert – KUS Zvolen, SUS Krajan – Vojvodina, tanečná skupina Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom, Folklórny súbor z obce Čeľadice, Združenie penzistov v Kulpíne
22.00 – Ľudová veselica, hrá skupina MAKS zo Selenče

 

Nedeľa 27. júla 2014
8.00 – Súťaž pionierov v športovom rybolove – Chata ZŠR Zubáč
9.30 – Obecný šachový turnaj - Chata ZŠR Zubáč
10.00 – Súťaž poľovníkov v streľbe na hlinené terče a súťaž vo varení poľovníckeho paprikáša, ľudová veselica – Poľovnícky dom
10.00 – Prezentácia poľnohospodárskej mechanizácie – Poľovnícky dom
10.00 – Príležitostné bohoslužby – Evanjelický chrám Boží v Kulpíne
18.00 – Futbalový zápas tuční a chudí – ihrisko FK Kulpín


Sprievodné podujatia: Výstava Spolku kulpínskych žien a dokumentárna výstava o konopách autora Jána Maglovského – miestnosti Spolku kulpínskych žien.

 

PROGRAM


Subota 26. jul 2014.
18.00 – Otvaranje izložbe Likovne grupe „KEBY" – galerija u domu kulture
18.30 – Tortijada Udruženja žena Kulpina – Muzejski kompleks
19.00 – Otvaranje izložbe o arhiktekti Mihalu Milanu Harmincu Od Kulpina do Bratislave – galerija Muzejskog kompleksa
19.30 – Projekcija dokumentarnog filma RTV Vojvodine o Mihalu Milanu Harmincu – Muzejski kompleks
20.00 – Celovečernji galakoncert – KUC Zvolen, SUA Krajan – Vojvodina, folklorna grupa Gimnazije „Jan Kolar" sa domom učenika, Folklorni ansambl iz naselja Čeľadice (Slovačka republika), Udruženje penzionera u Kulpinu
22.00 – Narodno veselje uz muziku grupe MAKS iz Selenče

 

Nedelja 27. jul 2014.
8.00 – Takmičenje pionira u sportskom ribolovu – Ribarska koliba USR „Smuđ"
9.30 – Opštinski šahovski turnir – Ribarska koliba
10.00 – Takmičenje lovaca u gađanju glinenih golubova i takmičenje u kuvanju lovačkog paprikaša, narodno veselje – Lovački dom
10.00 – Prezentacija poljoprivredne mehanizacije – Lovački dom dom
10.00 – Svečana liturgija u Evangeličkoj crkvi
18.00 – Fudbalska utakmica „Debeli i mršavi" – igralište FK Kulpin.

 

Propratne manifestacije: Izložba Udruženja žena Kulpina i dokumentarna izložba o konoplji autora Jana Maglovskog – prostorije UŽK

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články