Generačná bez extázy/Michal Babinka (25. augusta 1927 - 4. júla 1974)

Nebyť zákernej choroby, jeden z našich najväčších básnikov Michal Babinka, by sa dnes dožil osemdesiatsedem rokov. Pred 40 rokmi, v Deň bojovníka však dobojoval svoj pozemský boj. „Na všetky strany striekajú pramienky slov, nie náhodných. Slovo básne ho zaujíma ako fenomén, ktorý je súčasne aj Krása aj Umenie, ale to slovo musí byť predovšetkým Logos, musí byť Život. Celá Babinkova poézia je v znamení hľadania slov, nových slovných zvratov, a preto je silne metaforická." (Michal Harpáň). Mladosť bezodná bez dna chvály v sláve...

 

 Juraj Tušiak, Daniel Pixiades a Michal Babinka (Foto: archív Daniela Pixiadesa)

 

Juraj Tušiak, Daniel Pixiades a Michal Babinka (Foto: archív Daniela Pixiadesa)

 

„M. Babinka patril do skupiny našich slovenských básnikov a spisovateľov, (P. Mučaji, J. Tušiak a D. Pixiades), ktorí spolu s P. Bohušom, J. Labáthom, A. Ferkom a i. kládli základy povojnovej poézii a poetiky vojvodinských Slovákov." (Samuel Boldocký)

 

Generačná bez extázy

...a navrávam si Mladosť

bezodná bez dna chvály v sláve

bez vstupu do hry ktorá činom bola

A potom ľúto mi je

že bol to predsa pochod Pochod práve

a bol čin: radosť je klam Pravda holá

nuž netreba sa hanbiť:

úzkosti biedy fanfárami

do taktu bijú aj dnes niečo hravé

a žiješ si sny i činy:

návratom do hry sľub sa znova vzpriami

a už vieš že všade kolom koldokola

na dosah ruky dýchaš

na dosah dychu rukou lúskaš Štvaný

i keď hrob tam tvoj je kde sú smiechy

V tráve

 

Michal Babinka (pseud. Stráňsky ) skončil učiteľskú školu a pôsobil ako učiteľ, básnik, spisovateľ pre deti, literárny kritik, prekladateľ, šéfredaktor Nového života, novinár a slobodný umelec. Debutoval knihou pre deti: Na šarkanovom chvoste (1958), nasledovala zbierka Bezbožné letá (1960), Priestory (1961), Rozkoš nenávratov (1964), Pod krokom prsť (1967), Kôrnatenie navrelín (1970), Príchodzí sa nevracajú (1972), Sviatok jazier (1999 výber poézie), po srbsky I bi zemlja (1970). Vydal aj knihy pre deti: Na šarkanovom chvoste (1958), Abeceda skáče (Kultúra, Petrovec 1961), Sto úsmevov a jedna slza (Kultúra, Petrovec 1962), V troch tuctoch – rozprávka (Československý svaz v ĽR Chorvátsku, Daruvár 1962), Cengáčik na dobré ráno (Obzor, Nový Sad – Mladé Letá, Bratislava 1968) a Ako rástol Igorko (Obzor, Nový Sad – Mladé Letá, Bratislava 1970), Sladký výpredaj (1976), Už aj letím (1981). Tiež preložil do slovenčiny zbierku poviedok pre deti Jovanky Jorgačevićovej Slnko pre môj kaktus (Obzor, Nový Sad 1970). Zbierka Majster, dielo, ty zostala v rukopise.

Michal Babinka umrel 4. júla roku 1974 v nemocnici v Sriemskej Kamenici. Pochovaný bol v Novom Sade a roku 2007 jeho telesné pozostatky boli prenesené na padinský cintorín. V Padine si tohto nášho velikána slova a jeho tvorbu každoročne pripomínajú na Babinkových stretnutiach a padinský Dom kultúry nesie meno Michala Babinku, rovnako ako aj knižnica v Kysáči. V roku 2012 Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov realizoval druhú fázu projektu, ktorého výstupom sú namaľované portréty osobností z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. Portrét básnika Michala Babinku namaľoval akademický maliar Pavel Čáni.

 

Michal Babinka

 

Tohtoročné Babinkove stretnutia budú v sobotu 6. septembra 2014 a v rámci nich a pri príležitosti 40 rokov od úmrtia Michala Babinku Obecná knižnica Kovačica – oddelenie Padina usporiada konferenciu Babinka známy-neznámy.

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články