Kovačica – Výnimočná destinácia Európy

Turistická organizácia Srbska oslávila dnešný Svetový deň turistiky udeľovaním odmien Turistický kvet a po prvýkrát aj uznaní Výnimočná destinácia Európy (EDEN). Najvýnimočnejšia srbská destinácia sa stala obec Knjaževac a za sprievodné destinácie sú zvolené Kovačica, Topola, Kučevo a spoločne Nová Varoš a Prijepolje. Tieto prostredia budú zaradené do „Siete výnimočných destinácií Európy" (EDEN Network). Odmeneným blahoželal šéf delegácie EU v Srbsku Michael Davenport, pričom podčiarkol, že Srbsko má veľký turistický potenciál a prisľúbil, že Európska delegácia bude pokračovať v podpore rozvoja tých potenciálov. Minister obchodu, turizmu a telekomunikácií Rasim Ljajić na dnešnej slávnosti v Belehrade zhodnotil, že význam turistiky v ekonomickom zotavení a rozvoji Srbska ešte vždy nie je dostatočne docenený. Mieni, že treba vynaložiť dodatočné úsilia, aby sa turistika stala dôležitým hospodárskym odvetvím Srbska.

 

Foto: TOOK

 

Foto: TOOK

 

Turistická organizácia Kovačickej obce (TOOK) svoje prostredie nominovala s insitným maliarstvom, komplexom rodného domu Mihajla Pupina Idvorského ako aj multikulturálnosťou obce. Tohtoročná téma súbehu bola Turistika a nehmotné kultúrne dedičstvo. Kovačická obec a na súbeh bolo prihlásených 40 destinácií.

 

Vysoké uznanie prevzala Ivana Svetlíková, riaditeľka Turistickej organizácie Kovačickej obce (Foto: TOOK)

 

Vysoké uznanie prevzala Ivana Svetlíková, riaditeľka Turistickej organizácie Kovačickej obce (Foto: TOOK)

 

EDEN je skratka pre výnimočné európske destinácie (European Destinations of Excellence), projekt propagujúci modely udržateľného rozvoja cestovného ruchu v celej Európskej únii. Hlavnou charakteristikou vybraných destinácií je ich záväzok udržiavať sociálnu, kultúrnu a environmentálnu udržateľnosť. Príjemcovia ocenenia sú rozvíjajúce sa, málo známe európske destinácie nachádzajúce sa v 27 členských štátoch a kandidátskych krajinách. Rozvoj tohto projektu je podporovaný Európskou komisiou, ktorá projekt spustila v roku 2006.

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Od večnosti bolo slovo

Od večnosti bolo slovo,
slovo bola sôvesť večná,
v sôvesti tej život, svetlo,
ktoré v svety sa rozlietlo.
Duch – príroda od večnosti,
skrytá v lone Stvoriteľa –
vo svety sa rozletela
ako dúha v sedem krás.
Rozlietli sa protistrany
s túhou, že sa v čelovieku
nájdu zas.

 

Posledné komentáre

Posledné články