Kde ste Slováci? Sú tu nejakí Slováci?

„Je teraz fáza, keď sa možno bude niečo meniť. Vašou vecou je, aby ste si vybrali takých ľudí, ktorí budú schopní v tom začatom diele pokračovať. My zo Slovenskej republiky sme pripravení podporovať všetky vaše aktivity, ktoré smerujú k udržaniu národnej, kultúrnej a jazykovej identity. Budeme spolupracovať s tými, ktorých si vy vyberiete. Ale dôležité je ísť voliť. Netreba byť pasívny, treba sa aktívne zapájať do dianí, ktoré sa týkajú vašej budúcnosti," zdôrazňoval na sobotňajšej tlačovej konferencii v matičnom ústredí v Báčskom Petrovci predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík. O voľbách do národnostnej rady hovoril po absolvovaní prvej časti brífingu, v ktorej sa najprv zmienil o blížiacej sa konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí a v pokračovaní informoval o možnosti podávania žiadostí o dotácie na rok 2015 najneskoršie do 30. 11. 2014.

 

Igor Furdík a predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová

 

Igor Furdík a predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová

 

„V dňoch 30.-31. októbra sa bude konať konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorá sa koná každé dva roky. Je to konferencia, ktorá vytvára platformu na rozhovory, výmenu názorov, hľadanie nejakých spoločných východísk medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi mimo Slovenska. Tentokrát konferencia bude venovaná téme vzdelávania, možnosti kultivácie svojej slovenskosti prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít," povedal Igor Furdík a dodal, že na tejto konferencii chcú rámcovo prezentovať novú koncepciu, ktorú by chceli doručiť slovenskej vláde na schválenie do konca tohto roku. Podľa jeho slov, už na budúci rok by chceli pripraviť novelizáciu, prípadne nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

V súvislosti s novým cyklom dotačného systému predseda Furdík zdôraznil, že žiadosti o finančnú podporu treba podať do konca novembra. Na dotácie bude vyčlenených zhruba 800 tisíc eur. O podmienkach viac TU: http://www.uszz.sk/sk/stranka/3334/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-rok-2015

Vláda SR v roku 2008 prijala uznesenie podľa ktorého chce výhľadovo dosiahnuť stav, kedy by sa na podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí vyčlenilo 40 miliónov slovenských korún, čo je asi 1.337 000 euro. Tie prostriedky sú z daňových poplatníkov Slovenskej republiky, ktorí v priemere zarábajú 830-840 euro." Takto predseda Úradu novinárom priblížil snahu a orientáciu Vlády SR podporovať Slovákov v zahraničí, poukazujúc pritom na reálnu ekonomickú situáciu v krajine, ktorá ovplyvňuje zníženie celkovej sumy dotačných prostriedkov. Tiež podotkol, že by sa všetci Slováci žijúci v zahraničí o finančnú podporu mali uchádzať aj v krajine, v ktorej žijú a v ktorej platia dane.

K peniazom nakoniec vyústila aj tretia téma tlačovky, vzťahujúca sa na voľby do národnostných rád, ktoré budú už v túto nedeľu. „Keď v Petrovci príde na voľby 20 percent voličov, akým právom sa potom na niečo sťažujete, akým právom Janko a Anička? A z akého titulu potom my na Slovensku máme na Petrovec hľadieť ako na centrum slovenskosti? Podľa čoho? Podľa čoho, keď vy, Slováci tu žijúci, neuplatníte ani v tej najelementárnejšej sfére svoje prihlásenie sa k identite?" Povedal Igor Furdík podotýkajúc, že sa potom na Slovensku právom budú pýtať: „Kde ste Slováci? Sú tu nejakí Slováci?"

„Počúvam všeličo o týchto voľbách, ale to je nepodstatné, demokracia je taká, že všetci hlasujú, majú právo voliť a vybrať si. Káru za vás nebude ťahať niekto iný. To musíte spolu všetci" Odkazuje predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý požiadal média tlmočiť tunajším Slovákom jeho prvé posolstvo: Využi svoj hlas. Ak ho nevyužiješ, potom sa nemáš právo sťažovať.

 

Kde ste Slováci? Sú tu nejakí Slováci?

 

Tlačovku usporiadali v sobotu, v budove domu Ľudovíta Mišíka, pred ktorého čelnou stranou bolo rozostavené lešenie. Majstri končili náter omietky, ktorá bola po ukončení zatepľovania budovy a výmeny okien poškodená. Rekonštrukcia objektu mohla pokračovať vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články