Vynikajúci pedagóg Pavel Tomáš

Cenu Samuela Tešedíka, ktorá sa udeľuje za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí tohto roku udelili Pavlovi Bujtárovi z Nadlaku, Pavlovi Tomášovi z Kovačice, Libuši Pestiovej z Békešskej Čaby a Dagmar Hupkovej, JUDr., bývalej pracovníčke Ministerstva školstva SR. Laureátom cenu odovzdali úvodom V. seminára slovenských dolnozemských pedagógov v Nadlaku, ktorý prebiehal v dňoch 17. – 19. októbra 2014.

 

Pavel Tomáš, Libuša Pestiová, Dagmar Hupková a Pavel Bujtár (Foto: Ecav Nadlak)

 

Pavel Tomáš, Libuša Pestiová, Dagmar Hupková a Pavel Bujtár (Foto: Ecav Nadlak)

 

V rámci odborného rokovania odzneli dve hlavné prednášky odborníkov na danú problematiku a príspevky dolnozemských pedagogických pracovníkov. Na tému: Hranice kultúrnej identity dolnozemských Slovákov hovoril doc. PhDr. Michal Babiak, PhD. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave a na tému: Kultúrne dedičstvo a identita dolnozemských Slovákov referát mal doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. z Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

 

Pavel Tomáš (Foto: Ecav Nadlak)

 

Pavel Tomáš (Foto: Ecav Nadlak)

 

Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka pracovala v zložení: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Andrášiková a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová, za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová a za mimovládny sektor SR Mária Katarína Hrkľová.

 

Foto: Ecav Nadlak

 

Foto: Ecav Nadlak

 

Zriaďovateľmi Ceny Samuela Tešedíka sú: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov. Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

 

Foto: Ecav Nadlak

 

Foto: Ecav Nadlak

 

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012. Doterajšími laureátmi Ceny Samuela Tešedíka sú: - za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí: Zuzana Medveďová z Maďarska (2012), Edita Pečeňová z Maďarska (2013),
- za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí: Rudolf Jaroš z Rumunska (2012),
- za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí: Viera Boldocká zo Srbska (2012), Anita Murgašová zo Slovenska (2012), Ján Kaňa zo Srbska (2013), Oľga Suchánská z Rumunska (2013).

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články