41. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

Filip Gál, Kristián Balček, Valéria Vitézová, Miluška Vranková, Damir Gages, Emília Jana Pálešová, Martin Krajčík, Martina Bartošová, Gabriela Svetlíková, Monika Bažaľová, Martin Chrťan a Malvína Zolňanová. Títo účastníci boli najlepší z najlepších na 41. ročníku Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov, ktorú organizuje Slovenská redakcia Rádia Nový Sad. Na nej sa zúčastnilo takmer 60 detí z početných našich slovenských škôl a prostredí a súťaž prebiehala v Štúdiu M Novosadského rozhlasu. Hostí privítala zodpovedná redaktorka Programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad Milina Florianová, nasledoval príhovor riaditeľa RNS Józsefa Klemma a súťaž otvoril spisovateľ a publicista Miroslav Demák.

 

M. Demák bol aj hosťom súťaže (Foto: Jasminka Činčuráková-Galambošová)

 

M. Demák bol aj hosťom súťaže (Foto: Jasminka Činčuráková-Galambošová)

 

V kategórii prednesu poézie nižších ročníkov ZŠ najúspešnejším recitátorom bol Filip Gal zo Základnej školy Bratstvo v Aradáči. Osvetová pracovníčka Soňa Záhorcová s ním pripravila báseň Tomáša Janovica Hodina žalovania. Druhé miesto obsadil Kristián Balček zo Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici. Pod dozorom osvetovej pracovníčky Kataríny Karkušovej si naštudoval báseň Miroslava Válka Panpulóni. Tretiu cenu získala Valéria Vitezová zo ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, ktorá si zvolila báseň Eleny Čepčekovej Veľký kráľ a malá myš. Valériu na súťaž pripravovala učiteľka Anna Legíňová.

 

Foto: Jasminka Činčuráková-Galambošová

 

Foto: Jasminka Činčuráková-Galambošová

 

V druhej súťažnej kategórii - v prednese prózy, najviac bodov získala Miluška Vranková zo ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, ktorá už tretíkrát zaradom získava I. miesto v prednese prózy. S ňou pracuje profesorka Ľudmila Berédiová-Stupavská a v tomto roku siahli po próze Joany Wilinskej Dievčenské želanie. Druhé miesto obsadil Damir Gages zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici. S ním prednes nacvičovala profesorka slovenčiny Mária Kotvášová a zvolili si poviedku Tomáša Čelovského O veslej svadbe. Na treťom mieste v prednese prózy sa umiestnila Emília Jana Pálešová zo Základnej školy Savu Šumanovića z Erdevíka. Viedla ju učiteľka Ruženka Ďuríková a nacvičili text Márie Kotvášovej-Jonášovej Mobil.

Z vyšších ročníkov na odbornú porotu najviac zapôsobil Martin Krajčík zo ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. S ním pracuje Miluška Anušiaková-Majerová a tentoraz nacvičili Goeteho báseň Dobrák a dobráčka. Druhé miesto si vyrecitovala Martina Bartošová zo ZŠ Bratstvo v Aradáči, ktorú vedie profesorka Jaroslava Števková. Martina sa predstavila básňou Valentína Šefčíka Paparozzi. Na treťom mieste v prednese poézie sa umiestnila Gabriela Svetlíková zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici s prednesom básne Ľudmily Podjavorinskej Klebetnice a nacvičila ju Mária Kotvášová.

 

Foto: Jasminka Činčuráková-Galambošová

 

Foto: Jasminka Činčuráková-Galambošová

 

V kategórii stredoškolákov prvú cenu získala Monika Bažaľová z gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca s básňou Dijany Di Primo Bez názvu. Moniku priprávala profesorka Annamária Boldocká-Grbićová. Druhú cenu získal Martin Chrťan z Gymnázia Michaila Pupina v Kovačici s prednesom básne Michala Babinku Návšteva, ktorú nacvičil s profesorkou Máriou Kotvášovou-Jonášovou. Z recitátorskej dielne profesorky Annamárie Boldockej-Grbićovej vyšla aj Malvína Zolňanová, maturantka petrovského gymnázia, ktorá sa predstavila s básňou Jána Kostru Každý deň.

 

Viktor Korčok a Ján Širka (Foto: Rns)

 

Viktor Korčok a Ján Širka (Foto: Rns)

 

Porota pracovala v zložení: Ján Širka, Daniela Sabová-Legíňová a Jano Čani. Program moderoval Viktor Korčok. V mene MSS ceny účastníkom odovzdala Anna Medveďová a v mene NRSNM Svetlana Zolňanová.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články