V Iloku Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie

V piatok 31. októbra si Evanjelická cirkev augsburského vyznania pripomenie Pamiatku reformácie. Tento významný sviatok protestantov Slávnostnými službami Božími, na ktorých sa zúčastnil veľký počet veriacich a vzácnych hostí, ako aj početných kňazov a vysokých cirkevných hodnostárov, si v nedeľu pripomenuli v krásnom vynovenom evanjelickom kostole v Iloku v Chorvátsku. Chorvátska televízia konala priamy prenos bohoslužieb na Pamiatku reformácie, na ktorých sa zúčastnili aj predstavitelia SEAVC v Srbsku vedení biskupom Samuelom Vrbovským.

 

Foto: CZ Ilok

 

Foto: CZ Ilok

 

Foto: CZ Ilok

 

Početných prítomných pozdravil zborový farár Dušan Saják. Osobitne privítal prof. PhDr. Dušana Čaploviča a Igora Furdíka, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý finančne podporil obnovu a prestavbu strechy veže slovenského kostola v Iloku.

Pri tejto príležitosti biskupi Samuel Vrbovský a Branko Berič odhalili najprv v kostole mramorovú tabuľu s menami všetkých farárov, ktorí v tomto zbore od roku 1864 až do dnes pôsobili a potom na zborovom dome tiež aj bronzový profil veľkého učiteľa Jozefa Maliaka.

 

Foto: CZ Ilok

 

Foto: CZ Ilok

 

Obnovená veža na ilockom evanjelickom kostole vo svojej novej podobe bola zasvätená a začala reprezentovať evanjelický a.v. slovenský kostol v tomto chorvátskom meste 29. mája 2014 na deň Vstúpenia - Ascensio Domini. Zvony, ktoré sú umiestnené v hornej časti veže od toho dňa počuť takmer v každej slovenskej domácnosti.

 

Foto: CZ Ilok

 

Foto: CZ Ilok

 

Odvtedy sa akoby ešte viac rozprúdila činnosť v slovenskej evanjelickej farnosti v Iloku. Zintenzívnili sa aktivity tak mládeže ako aj dospelých cirkevníkov. Na nedeľňajších Slávnostných službách Božích vystúpil aj detský a tiež aj mládežnícky spevokol. Po bohoslužbách nevystalo pohostenie v Slovenskom dome.

 

Zdroj a foto: CZ Ilok

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články