O posledných veciach...

V tejto záverečnej časti cirkevného roka a v duchu cirkevnej agendy, podľa ktorej sa v posledné nedele po Svätej Trojici hovorí o tých veciach posledných (o smrti, ale aj o tom po smrti), aj v kulpínskom cirkevnom zbore, na určitý spôsob, hovorili o nebožtíkoch. Črtal sa totiž problém, - ale aj ochota riešiť ho kresťanským spôsobom, - ktorý sa vyskytol pri používaní domu smútku, predovšetkým v sociálnych prípadoch ale aj v prípadoch ateizmu. Citlivý problém... a riešenie zložité, keďže súvisí s kaplnkou v cirkevnom vlastníctve.

 

Ján Petráš, Vladimír Valent a Jaroslav Javorník

 

Ján Petráš, Vladimír Valent a Jaroslav Javorník

 

Jednoduché vysvetlenie uzáverov stredajšieho konventu v Kulpíne by sa mohlo vtesnať do dvoch zložitých viet: Dom smútku patrí v prvom rade kulpínskemu cirkevnému zboru a tým pádom aj SEAVC v Srbsku, ale ak rodine zosnulého neprekáža vyprevádzať ho na poslednú cestu z cirkevného objektu, alebo ak ide o skutočný sociálny prípad, riešenie sa nájde v spolupráci s kulpínskym miestnym spoločenstvom. Avšak, odcudziť tento objekt, alebo ho zveriť niekomu inému, možno iba so súhlasom najvyšších orgánov evanjelickej cirkvi v Srbsku a nie rozhodnutím Rady Miestneho spoločenstva(MS).

 

O posledných veciach...

 

Miroslav Čeman, predseda kulpínskeho MS informoval o poslednom zasadnutí Rady Miestneho spoločenstva, na ktorom sa snažili riešiť problém kaplnky v záujme všetkých občanov Kulpína. Preto navrhli, aby s domom smútku nakladal komunálny podnik Progres z Báčskeho Petrovca, ktorý by sa, podobne ako aj v Báčskom Petrovci, staral aj o jeho údržbu. On totiž má aj zákonné práva vykopávať hrob (cirkev ich nemá) a mohol by ľahšie zabezpečiť peniaze na pohreb pre sociálne ohrozené rodiny. „Myslím si, že je ich právo používania kaplnky rovnaké, ako aj nás ostatých," vysvetlil Miroslav Čeman. V mene MS Kulpín sa na schôdzi zúčastnil aj Pavel Zima.

 

O posledných veciach...

 

Dozorca cirkevného zboru (CZ) Kulpín Ján Petráš ozrejmil, že pred začiatkom výstavby kaplnky boli stanovené určité pravidlá. Tie sa aj dnes musia rešpektovať, keďže na základe takých pravidiel darcovia (členovia kulpínskeho evanjelického cirkevného zboru, členovia iných náboženských spoločenstiev a niektorí občania nepatriaci k žiadnemu spoločenstvu) finančne prispeli na stavbu objektu. Aj pozemok, na ktorom je vystavaná kaplnka, darovali rodiny Danková a Stracinská a to pod podmienkou, že majiteľom kaplnky bude kulpínsky cirkevný zbor.

 

O posledných veciach...

 

Na schôdzi sa prihovoril aj senior Báčskeho seniorátu a evanjelický farár selenčského cirkevného zboru Vladimír Valent. „ Aj v Selenči je dom smútku majetkom selenčského cirkevného zboru," povedal pán senior, ktorý tiež dodal, že ich Obec Báč podporuje, ba aj finančne pomáha, keďže ide skutočne o špecifický problém a citlivú otázku. On tiež podčiarkol, že podobne ako v Selenči, aj v Kulpíne ide o cirkevný, čiže zborový majetok, ktorý sa na nejaký iný spôsob môže definovať iba so súhlasom Biskupského úradu, čiže Synodálneho presbyterstva. Tam sa rozhoduje, či sa určitý cirkevný majetok môže odpredať, alebo dať na používanie niekomu inému.

 

O posledných veciach...

 

Problematika bola vytýčená, avšak bola zjavná aj ochota, z oboch strán, riešiť ju v prospech všetkých nás. Sociálny program je už v cirkvi urobený a na základe neho 10 občanov Kulpína je oslobodených z platenia cirkevného poplatku a tým pádom majú aj právo na bezplatné použitie kaplnky. V ďalších problematických prípadoch nápomocnú ruku podá Miestne spoločenstvo, ktoré, rovnako ako aj cirkevný zbor, má morálny záväzok dbať na tie „posledné veci", o ktorých najradšej nehovoríme, ale ktoré sú súčasťou života v tejto časnosti.

 

O posledných veciach...

 

Mgr. Ivan Mucha prečítal text z Prvej knihy Mojžišovej

 

Schôdza presbyterského zasadnutia prebiehala po biblickej hodine, na ktorej z Prvej knihy Mojžišovej, 37. kapitoly, veršov 23 a 24 oslovujúcu prednášku pripravil Mgr. Ivan Mucha, senior Novohradského seniorátu, predseda Synody ECAV na Slovensku.

Evanjelický farár v CZ Kulpín Mgr.Jaroslav Javorník, PhD sa na záver,- i modlitbou, - poďakoval za ochotu riešiť otvorenú otázku najprijateľnejším spôsobom pre všetkých občanov a všetkých občanov pozval na nedeľné predpoludňajšie služby Božie, na ktorých sa ešte raz prihovorí ThMgr. Ivan Mucha a po bohoslužbách kratší koncert v kostole usporiada spevácky zbor Mladosť z Banskej Bystrice.

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články