Predtým a potom/Studienky

V edícii Matičné súzvuky Matice slovenskej v Srbsku na sklonku roka vyšli dva knižné tituly. Kniha Predtým a potom Samuela Boldockého je záverečnou časťou trilógie tradičnej literárnej tvorby vojvodinských Slovákov. Táto najnovšia jeho antológia, ktorá zhrnula 21 esejí o spôsobe života a literatúre vojvodinských Slovákov predstavuje logický sled po antológii básní Rodiskom oprstenkovaní (Matica slovenská v Srbsku 2010) a výbere z prozaickej tvorby Putá zeme (Matica slovenská v Srbsku 2011). Viera Benková zasa pre antológiu Studienky... vybrala 18 poviedok slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme. Tento nový výber z prozaickej tvorby Sloveniek predstavuje ďalší krok k spoznávaniu či porovnávaniu súčasnej literárnej tvorby Dolnej zeme a Slovenska.

 

Predtým a potom/Studienky

 

PREDTÝM Viera Benková urobila výber z básnickej tvorby autoriek zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska, ktorý pomenovala Plášť bohyne (Matica slovenská v Srbsku a Vydavateľstvo Ivana Krasku z Nadlaku 2011) a POTOM, po tejto antológii priam sa žiada i výber zo súčasnej detskej literatúry a esejisickej a vedeckej tvorby.

Literárny kritik, jazykovedec a prekladateľ Samuel Boldocký píšuc o svojom zámere pri zostavovaní knižky Predtým a potom cituje Máriu Myjavcovú: „zozbierať to, čo ešte môže byť na osoh skôr, ako slnko zapadne". Naša univerzitná profesorka a jazykovedkyňa Dr. Mária Myjavcová je v publikácii, podobne, ako aj bard našej literatúry Paľo Bohuš , zastúpená s päť esejí. Samuel Boldocký a Ján Labáth majú po tri, Viera Benková dve a Pavel Mučaji, Ján Kopčok a Michal Harpáň po jednu esej. Kniha je rozdelená na dve časti. Do prvej sú zaradené takpovediac spomienkové eseje, vskutku však sú to rôznorodé, motivicky a významovo navrstvené texty založené na prelínaní sa racionálnych a emotívnych zložiek, úvah nielen o tvorbe ale aj o trvaní človeka na tejto panónskej zemi plnej rozporov a krás. V druhej časti sú poväčšine príležitostné eseje, v ktorých autori dôraz kladú zasa na literárny aspekt, venujú sa najmä otázke ako a prečo sa lokálny dedinský kolorit zrkadlí v slovenskej literatúre vojvodinských Slovákov.

 

Predtým a potom/Studienky

 

Prvá dáma slovenskej dolnozemskej literatúry Viera Benková v predslove knihy Studienky (slovko „studienka" môže znamenať i „pramienok"), cituje Milana Rúfusa, ktorý vyprevádzajúc do života výber z básnickej tvorby Paľa Bohuša napísal: „Slovenská duchovná riečka, preputujúc tisícky kilometrov popod cudzie zeme s odzbrojujúcou samozrejmosťou vydala v ďalekej krajine pramienok." Okrem literárnych pramienkov z Dolnej zeme, zo Studienok vyvierajú aj 12 poviedok súčasných autoriek zo Slovenska. Zastúpené sú: Mária Bátorová, Jana Bodnárová, Helena Dvořáková, Etela Farkašová, Rút Lichnerová, Eva Maliti-Fraňová, Daniela Příhodová, Gabriela Rothmayerová, Ivica Ruttkayová, Paula Sabolová, Viera Švenková a Milka Zimková. Rumunské slovenské autorky sú predstavené poviedkami Dagmar Márie Anoca a Anny Rău-Lehotskej, z Maďarska je tam poviedka Márie Fazekašovej a zo Srbska poviedky Viery Benkovej, Márie Kotvášovej-Jonášovej a Márie Myjavcovej.

Na obálke a v knihe Predtým a potom sú použité olejomaľby Ivana Križana, jedného z našich najstarších etablovaných umelcov, kým obálku a knihu Studienky ilustroval stredoškolák Davor Kolarski, ktorý má za sebou už dve samostatné výstavy. V oboch knihách si čitateľ nájde aj stručné poznámky o autoroch/autorkách.

Knihy vyšli v mäkkej väzbe v náklade 500 kusov, s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vlády Vojvodiny, vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku v edícii Matičné súzvuky ako piaty a šiesty zväzok.

Poprajme im šťastnú cestu k čitateľom.

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články