Úspechy a plány SKC P. J. Šafárika

Niektoré z väčších projektov, ktoré ochotníkov SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu v roku 2015 očakávajú sú oslavy 95. výročia spolkovej činnosti novosadských Slovákov (galakoncert a slávnostná akadémia), vydanie CD nosiča Dievčenskej speváckej skupiny, nové divadelné predstavenia, 10 rokov Komorného zboru Agapé, 3. ročník Fujarového seminára, zájazd FS na Slávnosti pod Poľanou v Detve, zájazd do Nemecka...ale aj rozbehávanie projektu výstavby nového Slovenského domu. Takýto Plán a program šafárikovci schválili na výročnom zhromaždení, na ktorom zosumarizovali aj celoročnú činnosť. Zhromaždenie sa začalo hymnou Centra - Božská iskra (autor textu Pavel Jozef Šafárik, autor hudby Martin Kmeť) v prednese Staršieho speváckeho zboru.

 

Šafárikovci získali Zlatú plaketu na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj...(Foto Martin Pucovský)

 

Šafárikovci získali Zlatú plaketu na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj...(Foto Martin Pucovský)

 

Predsedníčka SKC P. J. Šafárika Katarína Mosnáková-Bagľašová pozitívne hodnotí obnovenie detskej folklórnej skupiny a získané ceny v tomto roku, ako sú: Cena Janka Čemana za podanie najautentickejšieho obrazu života dolnozemských Slovákov, ktorú z festivalu DIDA do šafárika priniesli divadelníci, Zlatá plaketa a cena NRSNM na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj... v Hložanoch pre folklórny súbor a choreografa Ivana Slávika a Zlatá plaketa pre sólistku Tatianu Jaškovú, ktorá Šafárik reprezentovala na Stretnutí v pivnickom poli v Pivnici. Medzi úspešne realizované tohtoročné projekty patrí aj renovovanie toaliet v miestnostiach Centra.

Tieto dosahy a úspechy by kolektív SKC P. J, Šafárika určite nedosiahol, nebyť finančnej podpory. Ich činnosť podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, AP Vojvodina, Ministerstvo kultúry Srbska, NRSNM, Mesto Nový Sad a novosadský cirkevný zbor SEAVC v Srbsku.

Po spadnutí strechy z jednej časti budovy Šafárika sa značne sťažili podmienky práce tohto kultúrneho stánku novosadských Slovákov. Avšak na ich činnosti a ocenení, ktoré v roku 2014 dosiahli, to nebolo vidno. Možno aj preto, lebo mali nie len finančnú, ale predovšetkým aj morálnu podporu od niektorých jednotlivcov a organizácii, ktoré prispeli na verejnú zbireku pre Šafárik. Boli to: SKC Bajša, Ján Struhár, Matica slovenská z Iloku, MOMS, Kysáč, Pavel Abraham (USA) a Folklórny súbor Devín z Bratislavy.

 

(Foto archív SKC P. J. Šafárika)

 

(Foto archív SKC P. J. Šafárika)

 

V roku 2014 Správna rada SKC P. J. Šafárika pracovala v zložení: Katarína Mosnáková-Bagľašová, predsedníčka, Juliana Brtková, podpredsedníčka, Vierka Marčoková-Cerovská, pokladníčka a tajomníčka, Aneta Lomenová, vedúca Sekcie pre marketing a mediálnu prezentáciu, Janko Cerovský, vedúci Sekcie pre údržbu objektu Pavel Jurík, vedúci Sekcie pre zachovávanie tradícií, Ivan Slávik, umelecký vedúci FS, Milan Lačok, koordinátor folklornej sekcie a ľudového orchestra Samo Valent, koordinátor divadelnej sekcie Kristína Sabadošová, vedúca sekcie pre dokumentárnu činnosť a inventár spolku a Anna Brtková-Valentová, koordinátorka speváckych sekcií. (http://safarik.org.rs/sk/?page_id=29)

Z dôkladne rozpracovaných správ o činnosti jednotlivých sekcií vidno, že v tomto roku šafárikovci mali skutočne bohatú a rozmanitú činnosť. Finančne dobre hospodárili, snažili sa vyhľadávať prostriedky, písali a realizovali projekty vďaka internému školeniu, ktoré členovia SR absolvovali ešte na začiatku pôsobenia. Správna rada konala podľa stanoveného Plánu a programu a v súlade so Štatútom spolku. S tým sa zhodli aj Dozorná a Umelecká rada, v mene ktorých sa prihovorili Jaroslav Boldocký a Rastislav Zorňan.

 

Výročná schôdza (Foto SKC P. J. Šafárika)

 

Výročná schôdza (Foto SKC P. J. Šafárika)

 

V roku 2015 šafárikovci plánujú s kvalitným tímom ľudí a dobre premyslenou koncepciou, rozbehávať projekt výstavby nového Slovenského domu na pozemku novosadskej cirkvi, kde pôsobí Šafárik. Mienia, že do týchto prác treba ísť a to za podpory Srbska a Slovenska.

Veru ambiciózne plány. Ale poznávajúc šafárikovcov a ešte k tomu aj mladistvú energiu nového vedenia, ani sme nič menej neočakávali. Nuž, držíme palce, aby vo svojej húževnatej, tvorivej a plodnej činnosti aj zotrvali.

 

Aneta Lomenová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články