Z ÚSŽZ podpora šídskemu rozhlasu

Jednou z priorít podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) je podpora informovania po slovensky. Riadiac sa takouto orientáciou, USŽZ udelil mimoriadnu podporu slovenskému vysielaniu šídskeho rozhlasu. Rádio Šíd získalo totiž prvú dotáciu z krajiny Európskej únie a ňou sú finančné prostriedky z mimoriadnej dotácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú udeľuje predseda Igor Furdík. Vďaka finančnej podpore sa zlepšia materiálno-technické podmienky slovenského rozhlasového vysielania, ktoré už niekoľko rokov pripráva a moderuje Blaženka Dierčanová.

Prostedníctvom kúpenej techniky bude príprava rozhlasových a televíznych relácií uľahšená, komunikácia rýchlejšia a kvalitnejšia a nový nábytok zošľachtí pracovné prostredie.

 

Z USŽZ podpora šídskemu rozhlasu

 

Dotáciou sa prispeje aj k skvalitneniu kultúrno-vzdelávacieho procesu v slovenskej komunite v Šíde a širšie. Slovenské vysielanie Rádia Šíd informuje totiž o živote Slovákov aj v pohraničných oblastiach Chorvátska a Bosny a Hercegoviny.

 

Blaženka Dierčanová – moderátorka slovenského vysielania Rádio Šíd

 

Blaženka Dierčanová – moderátorka slovenského vysielania Rádio Šíd

 

Rádio Šíd spolupracuje s AERD Padina, ktorá napísala projekt a tiež ho aj realizovala. Ďalšie tohtoročné projekty chceme v spolupráci s AERD venovať jubileu Ľudovíta Štúra. Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré si pripomenieme 28.októbra 2015, je jedinečnou príležitosťou bližšie sa oboznámiť so životom a dielom Ľudovíta Štúra, štúrovcov a slovenčiny ako nášho materinského jazyka.

 

Blaženka Dierčanová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Tento náš smutný svet

Tento náš smutný svet je háj osikový,
nie je v ňom tichučkej hodiny života.
Obor zeme našej je veľký cintorín. –
Nič nie je peknejšie jak keď anjel v prachu
s osudom bojujúc na hroboch víťazí.

A v tom sveta jasne

A v tom sveta jasne
v tom plamennom mori
čo vlastne je krásne?
....
Večne krásne jest:
Život! V živote – perla večnosti sôvesť:
jediná nemrie, nehasne...

 

Posledné komentáre

Posledné články