Naše holé chotáre...

...a nikde skrýš pre divinu. S takým chotárom, ktorý po komasácii zostal bez poľnej zelene, kulpínski poľovníci nie sú spokojní. S ostatným, predovšetkým tým, čo bolo v ich moci a čo v ťažkých časoch dokázali urobiť, sú viac-menej spokojní. To, na čo mohli vplývať, to urobili – v okolí loveckého domu vlani na jar vysadili 200 stromčekov agátu a topole a v jeseni 80 sadeníc tují. Vedomí veľkého významu stromov, v pláne mali vysádzať poľnú zeleň aj v chotári, keďže všetka bola pred komasáciou vyklčovaná, avšak každá siaha zeme je novým rozdelením pôdy daná na obrábanie. Nieto miesta pre strom. Celá Báčskopetrovská obec sa zaraďuje medzi prostredia s najmenej zelene. Chýbajú nám zelené pásma vôkol dedín a remízy, takže divina má dnes už svoje stanovište jedine na brehoch kanála.

 

Členovia starého a nového vedenia kulpínskych poľovníkov

 

Členovia starého a nového vedenia kulpínskych poľovníkov

 

Členovia starého a nového vedenia kulpínskych poľovníkov

 

Keď ide o kulpínsky lovecký spolok Fazan/Bažant, vlaňajší rok bol úspešný, tak v samotnom loveckom združení a tiež aj keď ide o činnosť kulpínskych lovcov, ktorí zhromaždení v združení občanov zaoberajú sa aj turistikou. Povedali to na včerajšom výročnom zasadnutí, na ktorom prítomných privítal staronový predseda Branislav Plachtinský, ktorý bude stáť v čele kulpínskych poľovníkov aj v nasledujúcom štvorročnom období.

 

Slová uznania a pekné želania kulpínskym poľovníkom vyslovili predstavitelia lokálnej samosprávy a hostia zo susedných poľovníckych združení

 

Slová uznania a pekné želania kulpínskym poľovníkom vyslovili predstavitelia lokálnej samosprávy a hostia zo susedných poľovníckych združení

 

Slová uznania a pekné želania kulpínskym poľovníkom vyslovili predstavitelia lokálnej samosprávy a hostia zo susedných poľovníckych združení

 

Komasácia je v kulpínskom chotári urobená a po nej s poľutovaním treba konštatovať, že lovcom alebo ekologickým združeniam nie je ponechaná ani len piaď pôdy najhoršej kvality, kde by mohli byť remízy. Aj štátna pôda je daná na obrábanie. Vojvodina je málo zalesnená, má asi 7 % zalesnených plôch a mala by mať aspoň 15 %. Báčskopetrovská obec je na tom výrazne zle, a tu máme iba asi 1% plôch pod zeleňou. Vyklčovaním stromov odoberáme divine úkryty a má to aj za následok vytváranie snehových závejov v zimnom období.

 

Po prečítaní správ o vlaňajšom hospodárení, tiež aj plánov na tento rok, nevystal veľmi chutný poľovnícky paprikáš

 

Po prečítaní správ o vlaňajšom hospodárení, tiež aj plánov na tento rok, nevystal veľmi chutný poľovnícky paprikáš

 

Po prečítaní správ o vlaňajšom hospodárení, tiež aj plánov na tento rok, nevystal veľmi chutný poľovnícky paprikáš

 

Populácia zajačej diviny v posledných rokoch náhle ubudla, a to nielen v kulpínskom chotári. Kulpínski poľovníci preto lov na zajace neorganizovali už dva roky. Vlani v jeseň, po vykonanom sčítaní zajacov s potešením však zistili, že sa ich počet zvýšil, takže dúfajú, že v tomto roku poľovačka na túto divinu nevystane. Vysoká divina - srnčia má tiež miernu tendenciu rastu.

 

Naše holé chotáre...

 

Vo voliére si chovajú bažantov

 

Vo voliére si chovajú bažantov

 

Okrem úpravou exteriéru loveckého domu, vykonané boli aj niektoré práce na zriaďovaní interiéru: urobená je priehrada, ktorou sú oddelené ubytovacie kapacity od ostatnej časti objektu a úpravou dverí vedúcich na južnú terasu, umožnené je rozšírenie sály, ktorej kapacita sa z 220 zvýšila na 300- 350 miest.

 

Ubytovacie kapacity v loveckom dome na poschodí

 

Ubytovacie kapacity v loveckom dome na poschodí

 

Ubytovacie kapacity v loveckom dome na poschodí

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články