O človeku

Máme pôstnu dobu, dobu, keď sa zamýšľame nad sebou, nad svojou hriešnosťou, ale rovnako tak svoju myseľ sústreďujeme aj na Pána Ježiša Krista. Uvažujeme o sebe, o svojej hodnote. Aká je hodnota človeka, cena človeka ako bytosti v meradlách, ktoré používame? Akú hodnotu má človek pre človeka? Čo je človek? Takéto otázky úvodom dnešného pôstneho večierka v Kulpíne položil Vladimír Valent, senior báčsky a takto na ne odpovedal : „Človek je voda, zlúčenina minerálov. Prach si a do prachu sa navrátiš. Ťažko je presne odpovedať na otázku čo je človek, ťažko je aj vyčísliť jeho hodnotu, jeho cenu. Slovenská republika vyhodnotila človeka na 332.144€, v Česku na 340.931€, Rakúsko na 805.233€, Veľká Británia 867.891€ a Nemecko na 1,186.839€. Život človeka totiž toľko stojí, ak štát musí zaplatiť. A akú má cenu Pán Ježiš Kristus? V Jeruzaleme vyhodnotili Pána Ježiša na 30 strieborných, toľko totiž dali Judášovi, aby ho zradil. Bola to cena Pánova."

 

Vladimír Valent a Jaroslav Javorník

 

Vladimír Valent a Jaroslav Javorník

 

Na dnešnom biblickom večierku v Kulpíne delegáciu CZ zo Selenče privítal domáci pán farár Jaroslav Javorník. Osobitne sa poďakoval seniorovi Báčskeho seniorátu a zborovému farárovi v evanjelickom cirkevnom zbore v Selenči Vladimírovi Valentovi, ktorému odovzdal slovo.

 

Vladimír Valent (Foto Martin Pucovský)

 

Vladimír Valent (Foto Martin Pucovský)

 

Vo svojej úvahe pán senior sa zamýšľal nad rôznymi spôsobmi hodnotenia človeka, určovania jeho ceny. Aj keď sú na to rôzne meradlá, skutočnú cenu človeka nemožno určiť. Rovnako tak nemožno určiť ani hodnotu Ježiša Krista, ktorý pre milióny ľudí na zemi, z ktorých každý jeden má nemerateľnú hodnotu, obetoval vlastný život a na seba prebral hriechy ľudstva. Hodnota Pána Ježiša je teda nevyčísliteľná.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

V druhej časti večierka, kratšie priliehavé texty prečítali hostky zo Selenče Jasmina Kováčová a Anna Valentová.

 

O človeku

 

O človeku

 

O človeku

 

O človeku

 

O človeku

 

Domáci cirkevníci sa hosťom zo Selenče zavďačili občerstvením a na záver si spoločne prisľúbili, že podobné stretnutia častejšie budú organizovať.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články