Veľkonočný chrámový koncert v Petrovci

V evanjelickom chráme Božom v Báčskom Petrovci včera odznel Veľkonočný chrámový koncert Veľká noc 2015. Na úvod početných prítomných privítal zborový farár Vladislav Ivičiak. V pestrom programe vystúpili starší a mladší petrovský cirkevný spevokol, Dychový orchester SEAVC, Musica viva, Ľudmila Berédiová-Stupavská, Anna Struhárová a Jana Zorjanová a po prvýkrát sa predstavil obecný cirkevný spevokol pod vedením Anny Medveďovej utvorený zo spevákov z Petrovca, Hložian a Kulpína. Hudobne doprevádzal zbor mladý Kulpínčan a silbašský kantor Vladimír Zima.

 

Obecný spevokol zaspieval  Duch Svätý, Kriste som s Tebou, V nebi vás uvidím, Vzdávame ti slávu

 

Obecný spevokol zaspieval Duch Svätý, Kriste som s Tebou, V nebi vás uvidím, Vzdávame ti slávu

 

Zborový farár Vladislav Ivičiak zablahoželal prítomným k víťazstvu života nad smrťou

 

Zborový farár Vladislav Ivičiak zablahoželal prítomným k víťazstvu života nad smrťou

 

Starší petrovský spevokol, ktorý nacvičil kantor  Pavel Očoveji zaspieval najprv Plesajme radujme sa ,  priatelia a potom ešte Raduj sa a plesaj a V skalnatom hrobe

 

Starší petrovský spevokol, ktorý nacvičil kantor Pavel Očoveji zaspieval najprv Plesajme radujme sa , priatelia a potom ešte Raduj sa a plesaj a V skalnatom hrobe

 

Víťazne znela skladba Víťaz nad smrťou v predvedení Dychového orchestra SEAVC

 

Víťazne znela skladba Víťaz nad smrťou v predvedení Dychového orchestra SEAVC

 

Sólový spev Ľudmily Berédiovej-Stupavskej má v chráme vždy dobrú ozvenu, aj v srdciach veriacich...

 

Sólový spev Ľudmily Berédiovej-Stupavskej má v chráme vždy dobrú ozvenu, aj v srdciach veriacich...

 

Mladší báčskopetrovský spevokol tiež nacvičuje Pavel Očoveji , ktorý pre včerajší slávnostný veľkonočný koncert zvolil piesne Na vrchu ďalekom, Meno Ježiš a Žije Ježiš

 

Mladší báčskopetrovský spevokol tiež nacvičuje Pavel Očoveji , ktorý pre včerajší slávnostný veľkonočný koncert zvolil piesne Na vrchu ďalekom, Meno Ježiš a Žije Ježiš

 

Komorný zbor Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej – Krivákovej a hudobného sprievodu Vladimíra Kováča zaspieval Pie Iesu, Toľko dôvodov a Gloria

 

Komorný zbor Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej – Krivákovej a Anny Medveďovej za hudobného sprievodu Vladimíra Kováča zaspieval Pie Iesu, Toľko dôvodov a Gloria

 

Členky kresťanskej skupiny Hermon Anna Struhárová a Jana Zorjanová zaspievali Hoden je náš Pán

 

Členky kresťanskej skupiny Hermon Anna Struhárová a Jana Zorjanová zaspievali Hoden je náš Pán

 

Veľkonočný chrámový koncert v Petrovci

 

Veľkonočný chrámový koncert v Petrovci

 

Kristus vstal z mŕtvych – veľkolepo znelo na záver, keď s plným srdcom a za zvukov trúb spievali všetci prítomní

 

Kristus vstal z mŕtvych – veľkolepo znelo na záver, keď s plným srdcom a za zvukov trúb spievali všetci prítomní

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články