IN MEMORIAM – za Samuelom Hnilicom

Vo veku 85 rokov včera umrel farár vo výslužbe SEAVC v Srbsku Samuel Hnilica. Pohrebná rozlúčka je dnes o 15.00 h v evanjelickom hložianskom chráme Božom, odkiaľ ho aj za cirkevnej pocty vyprevadia na poslednú cestu.

 

IN MEMORIAM – za Samuelom Hnilicom

 

Samuel Hnilica sa narodil 11. februára 1930 v Báčskom Petrovci, kde ukončil aj základnú školu a gymnázium. Do stavu manželského vstúpil roku 1952 so Zuzanou Kováčovou a ich manželstvo bolo požehnané dvomi dcérami: Annou a Vierkou. V roku 1952 sa zapísal aj na bohosloveckú fakultu Srbskej pravoslávnej cirkvi v Belehrade, kde roku 1956 obhájil diplomovú prácu. Za farára bol vysvätený biskupom Samuelom Štarkem v tom istom roku v Petrovci. Potom bol biskupským úradom vymenovaný za káplana-administrátora cirkevného zboru v Iloku, kde pôsobil v rokoch 1957-1959. Súčasne zaopatroval aj fíliu Lug a počas jeho pôsobenia bola rozšírená modlitebňa v tejto malej sriemskej dedine. Dňa 1. januára 1960 prešiel za farára do Hložian, kde pôsobil do výslužby. Za jeho úradovania vystavaná bola fara, prekrytá kostolná strecha a etapovite prebiehala generálna oprava kostola ako príprava ku zasväteniu 200-ročnice jeho posvätenia. Od príchodu do Hložian zaopatroval aj dcérocirkevné zbory v Begeči a Čelareve. Jedno obdobie bol synodálnym pokladníkom a v rokoch 1983-1993 bol seniorom Báčskeho seniorátu.

Česť jeho pamiatke.

 

Komentárov  

0 #1 Práca, pokora a trpezlivosť ho zdobili v životeop-ský 2015-04-25 22:45
Česť jeho pamiatke a za všetko, čo vo svojej službe a povolaní pre náš ľud vykonal nech je Pánu Bohu vďaka!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články