Keď je Biele krásne biele

Biele Blato sa zabelelo čerstvou bielobou. Zo sedemdesiat aktivistov, počnúc od školopovinných detí po penzistov, minulú sobotu v Bielom Blate vybielilo stromy na hlavnej ulici a v strede osady. Krásna akcia, spokojní boli všetci účastníci a radosť z nej budú mať všetci návštevníci tejto našej krásnej, jedinečnej dediny. Jedinečná je práve aj pre množstvo stromov a špaliere sibírskych briez či do biela olíčených kmeňov iných druhov stromov, sa stali svojráznou poznávacou značkou Bieleho Blata.

 

Foto Pozsár István

 

Foto Pozsár István

 

V roku 2006 Bieloblatčania vysádzali stromy sibírskych briez, roku 2011 vysadili 1100 sadeníc čiernej borovice, smreky a omoriky...a tak stále dopĺňajú prázdne miesta a zvyšujú počet stromov. Robia to aj preto, lebo stromy odčerpávajú vodu z pôdy. Vďaka aj takým snahám, dedina je opravdivou zelenou oázou pokoja. Tak krásne stromoradia sotva nájdete na týchto vojvodinských priestoroch.

 

Foto Pozsár István

 

Foto Pozsár István

 

Foto Pozsár István

 

Biele Blato je atypickou dedinou, veľmi atraktívnou. Vznikla na močaristom teréne, obkľúčená je riekami Tisa a Begej. Je tu aj Cárska bara, najväčší rybník v Európe, chránená prírodná oáza, ktorá je na zozname UNESCO zapísaná ako mokraď medzinárodného významu.

 

Foto Pozsár István

 

Foto Pozsár István

 

Foto Pozsár István

 

Ďalšou osobitosťou Bieleho Blata je multietnickosť. Dedinka má iba niečo vyše tisíc obyvateľov a v nej žije až 20 národov, z čoho najviac Slovákov, zo 500, o niečo menej Maďarov, vyše 100 Bulharov, asi toľko i Srbov a menší počet príslušníkov ďalších etník. Je to zriedkavosťou aj v multikultúrnej Vojvodine.

 

Podobné články:

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/5599-biele-blato--atraktivna-oaza

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/5775-v-bielom-blate-sidli-multikulturalizmus

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Pavel Čáni (1928 – 1999)

My a čas

Zľadovatený peň osihoteného
orecha,
čo sa kedysi povýšene pýšil
medzi platanmi,
prináša mi vôňu mramora,
veľkosť vzdorovania
afirmáciu snov
a spoznanie:
že si len veci môžu večne
uťahovať z času.

My a naše city a tvorivé
myšlienky
ešte stále musíme uctievať
najväčšieho lúpežníka, čo sa
menuje – čas...

 

Posledné komentáre

Posledné články