Slovenský Ornament v srbčine

Včera v Belehrade v klube Magistrala Domu kultúry Studentski grad prezentovali srbský preklad románu veľkého moderného slovenského spisovateľa Vincenta Šikulu, ktorý uverejnilo vydavateľstvo Arhipelag v rámci edície 100 slovanských románov. O románe Ornament hovorili prekladateľka Zdenka Valentová Belićová, kritik Mića Vujičić a redaktor vydania Gojko Božović.

 

Slovenský Ornament v srbčine

 

Na prezentácii sa hovorilo o význame propagovania slovenskej literatúry v Srbsku. Na rozdiel od veľmi úspešnej recepcie diel českej literatúry, slovenská literatúra na území bývalej Juhoslávie dlho bola takmer neznáma. Následkom toho bolo, že špičkoví slovenskí spisovatelia, ako čo sú Anton Baláž, Dušana Mitana, Stanislav Rakús, Vincent Šikula, Rudolf Sloboda, Pavel Vilikovský, ako aj mnohí iní pre túto čitateľskú verejnosť zostali donedávna anonymní.

 

Slovenský Ornament v srbčine

 

Vďaka vzniku a uverejneniu prekladov slovenskej prózy do srbského jazyka v posledných dvoch desaťročiach táto predstava o slovenskej literatúre sa v značnej miere mení, dokonca sa zjavili texty, v ktorých kritická a interpretatívna časť kultúrnej verejnosti píše o sviežosti, originalite slovenských literárnych diel a osobitnom umeleckom význame ich autorov.

V rámci edície Sto slovanských románov je dosiaľ uverejnených 5 slovenských románov a všetky knihy okrem základného kritéria umeleckej kvality diela majú spoločný menovateľ a to je, téma ktorá je pre slovenskú spoločnosť a literatúru veľmi dôležitá – kritika totalitnej represívnej spoločnosti a dobývanie základných ľudských slobôd a potrieb v takom prostredí.

 

Slovenský Ornament v srbčine

 

Román Ornament, životné dielo klasika slovenskej literatúry XX. storočia, sa zaoberá témou zákazu viery a duchovna, ako formou ohrozovania základných ľudských slobôd a slobodného osobného priestoru. Tento román je dráma jedného priateľstva, dejiny prenasledovania, konfrontácie s veľkým mechanizmom spoločenskej moci.

V románe čitateľa až po poslednú stranu prenasleduje atmosféra smútku a tiesne.

Šikulov román je poznačený pocitmi strachu a nepokoja. Hlavný hrdina počuje divné zvuky. Ornament je nie len príbehom o dozrievaní mladého človeka, ktorý sa pokúša vynájsť v chaotickom každodennom živote v povojnovom Slovensku, ale je tiež určitým spôsobom parabola o zbožnosti a o tajnej polícii.

 

Zdenka Valentová-Belićová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články