Traf!

Traf!, slovenský študentský časopis, ročník 6, číslo 11 vyšlo 12. júna 2015. Zodpovedná redaktorka: doc. Dr. Marína Šimáková Speváková. Autori textov: Martina Bartošová, Anna Balážová, Milina Čiliaková, Jana Domoniová, Dragana Đilasová, Aneta Lomenová, Jakub Souček, Vladimír Valihora, Daniela Vujovićová a Daniela Ušiaková (študenti slovenského jazyka a literatúry). Jazyková úprava textov: prof. PhDr. Marta Součková, PhD. Grafická úprava: Jozef Tomáš, študent 5. ročníka grafického inžinierstva a dizajnu na Fakulte technických vied Univerzity v Novom Sade. Vydáva: Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, Oddelenie slovakistiky.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Výber z esejistických textov, študentskej krátkej prózy, glos a interpretácií, ktoré vznikali počas uplynulého akademického roka na Oddelení slovakistiky novosadskej univerzity si možno prečítať TU:
http://www.ff.uns.ac.rs/studenti/listovi/traf/Traf%2011-12%20koniec.pdf

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Z časopisu vyberáme jazykový test, pri ktorom sa možno naučiť a pobaviť:

Podčiarknuté konštrukcie nahraďte spisovnými výrazmi uvedenými v zátvorkách:

Keďže sa vyznám v tejto oblasti, mienim, že je stále nedostatočná spolupráca... (myslím si, zdá sa mi)

Ide o majetok, ktorý stváralo niekoľko generácií v jednej rodine. (budovalo, vytváralo)

Vo vojne maďarské vojsko zbúralo Nový Sad a mesto utratilo väčšinu obyvateľstva. (prišlo o, stratilo; ALE utratiť napr. psa)

Nech je povzbudením pre všetkých údov cirkvi, aby s radosťou vykonávali svoje povolanie. (členov)

Nový Sad v 60. rokoch 18. storočia počítal 8 000 obyvateľov. (mal)

Minulo sa nebezpečenstvo. (pominulo sa, je po nebezpečenstve)

Zákaz letenia. (lietania, letu)

Na tohtoročnej manifestácii sa zúčastnili mnohí známi spisovatelia zo zahraničia. (tohtoročnom podujatí, tohtoročnej akcii)

Slovenská klobása je známym petrovským brandom. (známou petrovskou značkou)

Navštívila som memoriálne strediská vo Vojvodine. (pamiatkové)

Máme v ekipe dvoch hercov. (v súbore, v tíme)

Pilne sa učíme pre blížiace sa skúšky. (usilovne, na skúšky)

Som umelecky naladený na fotografiu. (nadaný, orientovaný)

Moja každodenná relácia je Petrovec – Kulpín. (trasa; ALE relácia môže byť vysielanie v televízii)

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články