Husitská tradícia

Ján Hus na začiatku 15. storočia poukazoval na mravný úpadok cirkvi a nabádal ľudí na život v pravde a láske. Na kostnickom koncile bol za to odsúdený ako kacír. Keď odmietol svoje názory odvolať, 6. júla 1415 bol upálený na hranici. Česko a Slovensko si odkaz tohto vychýreného kazateľa, upáleného pred 600 rokmi pripomínajú množstvom podujatí. Pripomenuli si ho aj bohatým minulým víkendom v Brezovej pod Bradlom na Slovensku.

 

Husitská tradícia

 

Duchovný víkend evanjelikov v Brezovej pod Bradlom sa začal už v piatok 3. júla 2015 seminárom pri príležitosti 600. výročia upálenia majstra Jána Husa a 93. výročia odhalenia Husovho pomníka.

 

Husitská tradícia

 

Toto predchádzalo Dištriktuálnemu dňu Západného dištriktu ECAV, ktorý sa konal v nedeľu 5. júla na hrade Branč. Nádvorie medzi zrúcaninami tohto kedysi monumentálneho hradu bolo svedkom zhromaždení evanjelikov už veľa krát a prichýlilo ich aj teraz. Účastníkov úprimne a srdečne privítal. Pripomenuli, že sa spomienková slávnosť koná pri príležitosti 600. výročia upálenia Majstra Jána Husa a spomienky na našich vierozvestcov Cyrila a Metoda i evanjelických martýrov, ktorí boli v hradných múroch väznení za svoju vieru.

 

Husitská tradícia

 

Kazateľom slova Božieho bol Petr Pivoňka, senior Východomoravského seniorátu Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR. Dištriktuálneho dňa sa zúčastnili významní hostia: generálny biskup ECAV Miloš Klátik, generálny duchovný ECAV Marian Bodolló, evanjelický biskup z maďarského Györu, biskup Západného dištriktu Milan Krivda, senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara, evanjelický farár senického cirkevného zboru Juraj Šefčík a ďalší hostia.

 

Husitská tradícia

 

Bohoslužbami na Branči sa deň nekončil, ale pokračoval v Brezovej pod Bradlom spomienkovým popoludním, ktoré sa začalo slávnostným uvedením publikácie o Jánovi Husovi „Mučeník pravdy Kristovej" v Národnom dome M. R. Štefánika.

Záver dňa patril spomienkovej slávnosti pri pomníku Jána Husa, ktorý je jediným pomníkom J. Husa na Slovensku.

 

Oľga Zlochová, Senica

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články