Dr. Ján Varšo končí mandát v Srbsku

„J.E. Ján Varšo sa svojím pôsobením vo funkcii veľvyslanca SR v Belehrade skutočne stal súčasťou tohto nášho prostredia. Získali sme v ňom úprimného priateľa, spoľahlivého partnera a veríme vzácneho priaznivca a bude tu vítaný vždy ako doma. Svoj mandát veľvyslanca ukončí 16. augusta. V jeho budúcej profesionálnej práci mu želáme ďalšie úspechy," uviedol na záver laudácia na Jána Varša tajomník NRSNM Ladislav Čáni.

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Dr. Ján Varšo sa zaslúžil aj o výnimočný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, za čo získal Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Toto naše najvyššie uznanie mu odovzdali na slávnostnom zhromaždení NRSNM 6. augusta 2015.

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Pri nástupe do funkcie na pozíciu veľvyslanca SR v Belehrade J. Varšo si vytýčil 3 priority svojho pôsobenia: podpora Srbska ne jeho ceste k EU, ekonomická spolupráca a spolupráca so slovenskou národnostnou menšinou v Srbsku.

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Ako svoje osobné predsavzatie uviedol odhodlanie navštíviť počas svojho mandátu všetky slovenské obce v Srbsku. Uviedol v zdôvodnení ocenenia NRSNM L.Čáni a dodal: „Môžeme konštatovať, že svoje priority a predsavzatia plnil dôsledne, maximálne profesionálne, odovzdane a s plným osobným nasadením."

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

„Zodpovednosť – tá nás musí niekam ťahať, tlačiť... Zodpovednosť voči tým, ktorí v oveľa ťažších podmienkach udržiavali slovenskosť," poďakúvajúc sa za ocenenie zdôraznil to veľvyslanec Varšo, ktorý však aj s poľutovaním konštatoval, že nás zlepšenie materiálnych podmienok nesceľuje ale skôr rozdvája.

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Počas štyri a pol ročného mandátu sa J. Varšo snažil budovať infraštruktúru vzťahov, kontaktov, komunikácií medzi ľuďmi, medzi Slovenskom a Srbskom a zvlášť medzi Slovenskom a vojvodinskými Slovákmi. Vynakladal osobitné úsilia aj na poli hospodárskej a ekonomickej spolupráce.

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Pán Varšo sa s nami rozlúčil počas SNS, v jednej chvíli akoby mu zvieralo v hrdle. Aj na týchto, tak ako aj na doterajších, s obdivuhodnou trpezlivosťou sa zúčastnil takmer na všetkých slávnosťových programoch. Takmer spravidla sa aj prihováral, povzbudzoval, oceňoval, chválil... Múdro radil a keď to bolo treba zmierovacími tónmi usmerňoval na tú správnejšiu cestu. Za všetko to mu iste patrí úprimná vďaka všetkých nás.

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Ján Varšo na SNS 2015

 

Na poste veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku, ktorý Dr. Ján Varšo opúšťa 16. augusta, dňa 25. augusta ho vystrieda veľvyslankyňa Ing. Dagmar Repčeková, ktorá doteraz zastávala funkciu generálnej riaditeľky Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí SR.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Komentárov  

+3 #1 čestný vždy a všadeŽeljko Čapela 2015-08-15 00:08
dobrý, obyčajný, normálny človek a priateľ
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články