Tá láska, to je krása

Čítajú, píšu, tancujú, nacvičujú... Fotia, točia, hrajú,... a pritom všetkom sa ešte aj zabávajú. O tom všetkom je aj táto v poradí šiesta edícia projektu Píšeš? Píšem! 2015, ktorá sa od pondelka 17. augusta a do zajtra 22. augusta realizuje v Pivnici. V Divadle Janka Čemana v rámci projektu paralelne prebieha až 9 dielní. Tím odborníkov zo Slovenska učí frekventantov tvoriť scenáre a hudbu pre divadlo a film, hrať a tancovať na scéne, správať sa pred kamerou ale aj robiť s kamerou a fotoaparátom, učia sa o tvorivom manažmente, robiť umeleckú montáž, tvoriť špeciálne efekty... Cieľom projektu je priblížiť sa každej vekovej skupine vo forme umenia. Dôraz sa kladie na podporu slovenského spisovného jazyka v divadelnom a filmovom umení.

 

Účastníci projektu

 

Účastníci projektu

 

Srdcom projektu je  Katarína Mišíková Hitzingerová (prvá zľava)

 

Srdcom projektu je Katarína Mišíková Hitzingerová (prvá zľava)

 

Obdivuhodný je počet účastníkov projektu. Osobitný rešpekt vzbudí aj údaj o lektoroch seminára, ktorých je až 17: Mgr.art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD, Mgr.art. Ján Chalupka, Mgr.art. Matej Štesko, Mgr.art. Šimon Horna, Mgr.art. Stanislav Králik, Peter Hudák, Štefan Foltán, Mgr.art. et MgA Jana Janove, Miroslav Kožík, Mgr.art. Tomáš Tomkuljak, Terézia Weberová, Ján Privizer, Mgr.art. Ján Marcinek, Bc Marek Rozkoš, Juraj Mišík, Mgr.art. Adriána Ciešlaková a Mgr.art. Pavel Višňovský.

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Uznanie si zasluhuje aj entuziazmus a vytrvalosť tak organizátorov ako aj účastníkov. Najväčšia poklona patrí predsa epilógu, konečnému výsledku. Snaha totiž vôbec nie je márna. Ba naopak, tí účastníci, ktorí sa každoročne zúčastňujú v projekte, napríklad aj takto hodnotia tento najnovší ročník: „Tento ročník sa mi zdá byť akýsi vážnejší, akoby ten päťročný ošiaľ mladosti a hravosti behom jedného roka náhle dozrel, stal sa dospelejším... Z mladých študentov, ktorí v minulých rokoch sršali smiechom, vtipom a nespútanou energiou, sa odrazu vykľuli mladí ľudia, ktorí akoby krotili túto energiu, lebo sa im akože zdá, že sa to už nepatrí. Ale, priznám sa, že mi tie ich počínania boli celkom po vôli... (Vlatko Miksád)

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

foto07

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Seminár spĺňa svoj účel nielen vďaka odbornej pomoci z Banskej Bystrice, ale aj vďaka ochote domácich, ktorí venujú svoj čas, a aj prostriedky, aby logistika seminára prebehla úspešne.

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Prvý ročník semináru (2010) bol zameraný na dramatický text ako taký a jeho stavbu z elementárnych prvkov drámy, druhý ročník (2011) porovnával dramatický text a interpretáciu dramatického textu. Za účasti hereckej a režijnej zložky hľadal rozdiely medzi dramatickou a javiskovou postavou, tretí ročník (2012) sa venoval integrácii výtvarnej a hudobnej zložky do dramatického textu a implementácii výsledného tvaru. Účastníci semináru sa naučili vedieť objasniť využitie kostýmov, masiek, scény, používanie scénickej hudby, hudobných motívov vo svojich dramatických dielach na základe odborných rád lektorov...

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Zajtra tohtoročný projekt Píšeš? Píšem! už dopíšu. Premiéra diela Rytieri okrúhleho stola autora Zoroslava Speváka bude o 20.00 hodine na detskom ihrisku pred Domom kultúry v Pivnici. „Tá láska, to je to krásne. To je to, načo máš byť hrdý. On vedel milovať."

Premiéra dokumentárneho filmu o Pivnici Miluj blížneho svojho odznie na záver projektu.

Poenta je teda v láske. Láska a vzájomná úcta dvíhajú aj tento projekt každý rok o stupienok vyššie.

 

Katarína Pucovská

Foto: účastníci projektu Píšeš? Píšem!

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články