Herbár zeme aj o studni a vode

Žena, so svojim jemnocitom, meditatívnosťou a filozofickým rozmerom, ale aj lyrickým prístupom k realite, nevzdáva sa a stále pokračuje v hľadaní harmónie života. Veď, to je asi aj tá najhlbšia podstata a poslanie ženskej existencie. Neničiť a nebúrať, ale pozdvihovať, robiť lepším, spájať a harmonizovať svet vôkol seba. Šíriť a rozdávať dobro a lásku. Lebo, láska je soľou zeme. Nenávisť, závisť, konkurencia... tie nás ničia, nedajbože zničia... Na to všetko, s hlbokým výkrikom v sebe a vo svojich veršoch, vyše polstoročia poukazuje aj Viera Benková. Píše... a vie, že láska je stromom života, či už ide o lásku muža a ženy, alebo priateľskú lásku, lásku k prírode, zvieratám... Pre život a obstátie je nevyhnutný ten vznešený cit. To, to najhlbšie, tá podstata života, naša, nás a Viery Benkovej, je zhrnutá v Herbári zeme a o tom bude aj Studňa a voda.

 

Herbár zeme aj o studni a vode

 

Cena za celoživotné dielo, ktorou Spolok slovenských spisovateľov z Bratislavy v júli t.r. vzdal poklonu Viere Benkovej, ale vskutku aj Slovákom v diaspóre, lebo do jednej roviny zaradil autorky zo Slovenska a z Dolnej zeme, je teda aj všeobecným uznaním tvorby Slovákov mimo Slovenska, ale je predovšetkým osobitným a vysokým ohodnotením celoživotného diela Viery Benkovej. Spolu s týmto vyznamenaním Spolok slovenských spisovateľov Viere Benkovej vydal aj výber z básní Herbár zeme, ktorý zostavila Etela Farkašová (ktorá napísala aj detailný a nanajvýš hodnotný doslov) a Miroslav Bielik. V pevnej väzbe na 144 strán zhrnutý je reprezentatívny výber z poetickej tvorby Viery Benkovej. Knižka vyšla vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR. Zodpovedným redaktorom je Ján Tazberík. Ilustrovaná je obrazmi akademickej maliarky z Kysáča Márie Gaškovej. Okrem reprezentatívnych básní, počnúc od tých prvých zo zbierky Májový ošiaľ a končiac s cyklom Studňa a voda (doteraz nezverejnených básní, ktoré vyjdú v novej zbierke s rovnomenným titulom), v Herbári zeme sú aj údaje o básňach, zbierkach, prozaickej tvorbe, prekladoch, cenách, recenziách a štúdiách o autorke... jedným slovom zhrnutý je autorkin spisovateľský život.

 

Herbár zeme aj o studni a vode

 

Viera Benková sa narodila 23. apríla 1939 v Báčskom Petrovci v remeselníckej rodine, jej matka pochádzala zo Slovenska, z Čičmian. Ako redaktorka pracovala v rôznych časopisoch a aj v rozhlase. Je autorkou predovšetkým básnických diel, ale píše aj prózu a historické knihy, literatúru pre deti, eseje, publicistiku, prekladá zo srbčiny, češtiny a slovinčiny do slovenčiny a opačne... Zostavila aj antológiu ženskej poézie slovenských autoriek zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska s názvom „Plášť bohyne" a antológiu prózy s názvom „Studienky", do ktorej spolu s E. Farkašovou zaradila 18 poviedok slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme. Tento nový výber z prozaickej tvorby Sloveniek predstavuje ďalší krok k spoznávaniu či porovnávaniu súčasnej literárnej tvorby Dolnej zeme a Slovenska. Obe tieto antológie sú prvé svojho druhu a ponúkajú podnetný pohľad na celok slovenskej literatúry bez ohľadu na hranice.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Viera Benková debutovala poéziou pred 51 rokmi, keď mala 25 rokov, kedy v roku 1964 vydala Májový ošiaľ, - básne otvoreného srdca. „ Ja inak komunikovať neviem. Takto sa otváram svetu," - hovorí autorka o tej prvej zbierke, ale aj o všetkých ostatných svojich knižkách. Ako poetka píše stále. Dodnes vydáva básnické zbierky a dodnes velebí lásku a život, ktorého trpkosť neraz pocítila, ale zistila, že práve ten lejak, v nečakanej chvíli a po najväčších búrkach, očistu prináša...

 

Studňa a voda

Ak by som dnes mala na výber
a stala sa lejakom na vyschnutom poli,
spŕške by som sa oddala spolu so smädom rolí...

Si pre mňa studňa, v ktorej som ja voda...

Neraz som i cesta a ty spoľahlivý smerovník,
ktorý ma však zavedie i do neznáma;
ne ceste sme spolu, ale i cesta sama
dennodenne sa znamenite prelína...

Keď lejak prichádza v nečakanej chvíli,
z vyprahnutej zeme ťažobu odnáša
a s veľkou búrkou i očistu prináša...

Som voda, ktorá sa v studni spoznáva...

V očakávaní novej, v poradí sedemnástej knižky veršov Viery Benkovej Studňa a voda...

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články