Vďačnosť je ovocím Ducha

Za strechu nad hlavou, za bezpečné útočisko, za chlieb, za ovocie, za čistú vodu, za dobrý vzduch... za všetky plody zeme ďakujeme. Za nový stánok Boží – nový cirkevno-zborový dom tak včera ďakovali v Dobanovciach a v Báčskom Petrovci vďačili za úrody zeme. V našich cirkevných zboroch sa v jeseni vďačí intenzívnejšie než inokedy, keďže v tomto období prebieha väčšina osláv výročí posviacky kostolov a pravidelne sa v každom cirkevnom zbore jedny služby Božie venúvajú ďakovaniu za úrody zeme.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

V apríli roku 2013 Dobanovčania najprv zbúrali starý zborový dom a potom koncom apríla posvätili základný kameň a hneď nato začali aj s výstavbou nového cirkevno-zborového domu. Prvú časť pomoci vo výške 12 000 eur dostali zo Spolku Gustava Adolfa z Nemecka, čo im umožnilo vykonať prvú časť stavebných prác. V rokoch 2014 a 2015 s prácami intenzívne pokračovali a od včera sa slovenský evanjelický a. v. filiálny cirkevný zbor v Dobanovciach teší z nového duchovného stánku.

 

Foto Michal Gíreg

 

Foto Michal Gíreg

 

Posviacku nového evanjelického cirkevno-zborového domu v Dobanovciach vykonal d. p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Agendálne je určené, že sa posviacka koná pred budovou, takže aj táto prebiehala na nádvorí nového zborového domu.

 

Foto Michal Gíreg

 

Foto Michal Gíreg

 

Na včerajších slávnostných službách Božích v Dobanovciach sa najprv prihovoril Ján Vinkovič, senior sriemsky a farár boľovský, ktorý obsluhuje aj tento filiálny cirkevný zbor. Kázeňou slova Božieho poslúžil Vladimír Valent, senior Báčskeho seniorátu. Na slávnosti sa zúčastnili početní farári zo všetkých troch seniorátov a nábožné piesne zaspieval selenčský spevokol.

 

(Foto Martin Pucovský)

 

(Foto Martin Pucovský)

 

Aj v petrovskom kostole včerajšia 18. Nedeľa po sv. Trojici bola slávnostnejšia než obvykle. Bola to nedeľou hojnosti a ďakovania za úrody zeme. Vďačnosť za dary zeme petrovskí cirkevníci tentoraz vyjadrovali spolu s Jánom Vidom, do nedávnym farárom erdevíckym a teraz námestným farárom v CZ v Báčskom Petrovci, ktorý tento zbor vedie od odchodu Vladislava Ivičiaka na odborné zdokonaľovanie do zahraničia.

 

Mgr. Ján Vida (Foto Martin Pucovský)

 

Mgr. Ján Vida (Foto Martin Pucovský)

 

Ani v jednom zo zborov nezabúdali na starú ľudovú múdrosť: Bez Božieho požehnania márne naše namáhania.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Chvála Tebe Bože náš,
chvála Tebe na výsosti,
za všetko čo darom dáš,
láska Tvoja hojne hostí.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články