Petrovskej základnej škole Cena obce

Pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec dnes predpoludním položili kvety k pomníku padlým bojovníkom a podpísali zmluvu o priateľstve a partnerstve s mestom Martin zo Slovenska. Napoludnie usporiadali slávnostné zasadnutie Zhromaždenia obce, na ktorom udelili najvyššie obecné vyznamenania. Verejné športové uznania za rok 2014 získal Volejbalový klub Kulpín z Kulpína a mladí tenisti Luka a Lea Rupnjakovci z Maglića. Cenu obce v tomto roku získala 270-ročná Základná škola Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. Večer v Galérii Zuzky Medveďovej bola vernisáž obrazov akademického maliara Štefana Pavelku, čestného občana obce Krajné a petrovského rodáka, pri príležitosti jeho nedožitých 85. narodenín.

 

Riaditeľ školy Ján Brna, predseda zhromaždenia Rajko Perić, predseda obce Pavel Marčok, predseda VK Kulpín Todor Radanov a Luka a Lea Rupnjakovci (Foto Pavel Maglovský)

 

Riaditeľ školy Ján Brna, predseda zhromaždenia Rajko Perić, predseda obce Pavel Marčok, predseda VK Kulpín Todor Radanov a Luka a Lea Rupnjakovci (Foto Pavel Maglovský)

 

Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili zástupcovia republikových,  pokrajinských a lokálnych orgánov moci, predstavitelia NRSNM a MSS ako aj  nová veľvyslankyňa SR v Belehrade Dagmar Repčeková (Foto Pavel Maglovský)

 

Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili zástupcovia republikových, pokrajinských a lokálnych orgánov moci, predstavitelia NRSNM a MSS ako aj nová veľvyslankyňa SR v Belehrade Dagmar Repčeková (Foto Pavel Maglovský)

 

Časť kolektívu ZŠ Jána Čajaka

 

Časť kolektívu ZŠ Jána Čajaka

 

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

 

Kolektív školy (Foto Ján Ďiňa)

 

Kolektív školy (Foto Ján Ďiňa)

 

Od dávnej minulosti po dnes školstvo si tvrdo šliapalo svoje cesty v oblasti vzdelania. Ten čin nebol ani v jednej chvíli jednoduchý, bezstarostný, ľahký a trval dlhý čas, 270 rokov , kým sa dopracovali k modelu školstva a školy, akú máme dnes. Najzdarilejšie a najúčelnejšie pracoval učiteľ a spisovateľ Ján Čajak, ktorého práca bola veľká, nezištná, obetavá, skromná ako celá jeho osobnosť. Na jeho zásluhu ľud Petrovca nezabudol a na počesť svojho veľkého učiteľa vďační Petrovčania svoju základnú školu pomenovali jeho menom, ktorá ho pyšne nosí aj dnes.

 

Dnešná školská budova (Foto Martin Pucovský)

 

Dnešná školská budova (Foto Martin Pucovský)

 

Výstavba dnešnej školskej budovy začala sa v roku 1979 z prostriedkov samozdanenia, slávnostne bola otvorená 26. júna v roku 1983. Výučba je dvojjazyčná, kabinetová a prebieha v dvoch zmenách. Od školského roku 2004/2005 na škole je v činnosti celodenný pobyt. Škola je vybavená súčastným nábytkom a učebnými pomôckami, čo umožňuje výučbu na vyššej úrovni. Škola má kabinet pre informatiku, knižnicu, žiacku kuchyňu, telocvičňu, športovú halu, letnú učebňu, športové terény a rozsiahly park.

 

 Riaditeľ Ján Brna s maketou prvej školskej budovy vystúpil v programe venovanom 270. výročiu príchodu Slovákov do Petrovca (Foto Martin Pucovský)

 

Riaditeľ Ján Brna s maketou prvej školskej budovy vystúpil v programe venovanom 270. výročiu príchodu Slovákov do Petrovca (Foto Martin Pucovský)

 

V roku 2002 Čajakova škola dostala najvyššie vojvodinské uznanie – Cenu Dr. Đorđa Natoševića. Medzi prvými zo 40 škôl v Srbsku brala účasť v priekopníckom projekte Školský rozvojový plán. Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 21. júna 2009 bola vyhlásená za prvú bezpečnú školu v juhovýchodnej Európe v rámci projektu Svetovej zdravotníckej organizácie Bezpečná spoločnosť. Dňa 06. augusta 2015 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade udelila ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci Zlatú plaketu za prínos k rozvoju vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 

Zlatú plaketu od predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej-Makanovej prevzala zástupkyňa riaditeľa Vlasta Werleová (Foto Martin Pucovský)

 

Zlatú plaketu od predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej-Makanovej prevzala zástupkyňa riaditeľa Vlasta Werleová (Foto Martin Pucovský)

 

Globalizácia a informačné technológie stavajú pred nás stále nové výzvy. Na také výzvy odpovedajú učitelia ZŠ Jána Čajaka v Petrovci spolu so žiakmi, keď dosahujú pozoruhodné výsledky v rôznych oblastiach a úspešne prezentujú školu ako v krajine, tak i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňujú na súťaženiach už či obvodných, republikových ale aj na medzinárodných, odkiaľ prichádzajú s pozoruhodnými výsledkami. Na škole pracuje veľký počet zaujímavých krúžkov a často sa organizujú rozmanité voľné aktivity. Na škole pôsobí Žiacky parlament, Priatelia detí a Dorast červeného kríža Veľké úspechy zaznamenáva aj školský chór. V školskom roku 1998/1999 v škole bola prvýkrát zorganizovaná detská výtvarnícka kolónia Makovička, na ktorej sa dodnes okrem žiakov zúčastňujú akademickí maliari, výtvarní pedagógovia a insitní maliari.

Od založenia MIŠ ( Multiinterdisciplinárna škola ) a Asociácie slovenských pedagógov, učitelia sa ZŠ Jána Čajaka v Petrovci aktívne zúčastňujú v ich práci. Škola nadväzuje vzťahy a spoluprácu so spoločenským prostredím a zapojená je do LAP-u (inklúzia Rómov). V tomto školskom roku bol na škole úspešne realizovaný v poradí VI. seminár pre žiakov slovenských základných škôl, ktorý má výchovno - vzdelávací charakter a zúčastňujú sa v ňom žiaci vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským, takže škola spolupracuje s mnohými školami a nielen so slovenskou vyučovacou rečou.

Škola úspešne spolupracuje S Maticou slovenskou v Srbsku, Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, Asociáciou slovenských pedagógov, Metodickým centrom Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici v Slovenskej republike. Škola nadviazala spoluprácu so Strediskom celoživotného vzdelávania zo Slovenskej republiky kde učitelia odchádzajú na odborné zdokonaľovanie.

Žiaci v minulosti písali na známe bridlicové tabuľky, ku ktorým patril griflík na písanie a hubka na zotieranie. Dnes sú učebne zásobené interaktívnymi tabuľami, za pomoci ktorých učitelia majú väčšie a kvalitnejšie možnosti výučby. V rámci projektu Digitálna učebňa, kabinet pre informatiku je zásobený novými počítačmi. Pre bezpečnosť žiakov, predbiehaniu násilia a ničeniu školského nábytku škola zabezpečila video dozor.

Osobitný dôraz dávame na šport, ekológiu a ochranu životného prostredia.

Ukážkové a verejné hodiny, uplatnenie nových metód a tvarov práce ako i, najsúčasnejších učebných pomôcok, permanentnosť v odbornom zdokonaľovaní, profesionalita na uctyhodnej úrovni je v krátkosti kolektív Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci. Vedomí sme si úlohy a významu ako i zodpovednosti pre zachovanie identity Slovákov vo Vojvodine, preto i všetko naše úsilie a aktivity sú zamerané tomu cieľu.

 

www.jancajak.org

a Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články