ÚSŽZ a SZSZ, dotácie a spolupráca

Ak sa chcete uchádzať o prostriedky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), o projektoch už treba vážne uvažovať. ÚSŽZ nedávno zverejnil totiž výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 na čo je určených cca. 650.000€. Lehota na podávanie žiadostí: 30.11.2015. O tohtoročnej výzve viac TU: http://www.uszz.sk/sk/dotacie-2016. Táto inštitúcia, ako reprezentant štátu, a strešná organizácia Slovákov v diaspóre - Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ), sa nedávno dohodli na užšej spolupráci. Memorandum o tom podpísali predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.

 

ÚSŽZ a SZSZ, dotácie a spolupráca

 

Obsahom Memoranda, ktoré predsedovia oboch inštitúcií podpísali v prítomnosti predstaviteľov ÚSŽZ (podpredseda Peter Prochácka a poradkyňa predsedu Vilma Prívarová) a členov Generálnej rady a komisií SZSZ (Peter Lipták, Pavel Hlásnik, Svetlana Zolňanová a Branislav Slivka), je spolupráca ÚSŽZ a SZSZ pri výkone štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k našim krajanom. O tom viac TU: http://www.uszz.sk/sk/stranka/3905/jan-varso-podpisal-s-vladimirom-skalskym-memorandum-o-spolupraci-medzi-uszz-a-szsz

Memorandum sa pripravovalo dlhší čas a demonštruje dobré vzťahy medzi úradom a krajanmi už od nástupu predchádzajúceho predsedu Igora Furdíka.

Obsahom memoranda je spolupráca pri výkone štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

ÚSŽZ a SZSZ, dotácie a spolupráca

 

Osobitne sa týka aj spolupráce pri organizovaní Stálych konferencií Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.„Považujeme to za veľmi dôležitý krok, vecne i symbolicky, veď napokon práve na zasadnutí Stálej konferencie v roku 2002 z vôle všetkých prítomných krajanov, Svetové združenie Slovákov v zahraničí vzniklo a nadviazalo tak v rozšírenej podobe na skoršie integračné zoskupenia, ako bol Svetový kongres Slovákov," uviedol Skalský. Memorandum sa týka aj spoločného pôsobenia na to, aby sa v jednotlivých krajinách vygenerovali priority podpory a prekonala sa častá roztrieštenosť v krajanskom svete. Ako najvýznamnejšie priority pre ďalšie obdobie uviedol vytvorenie Centra slovenského zahraničia v Bratislave a navýšenie grantového programu, ktorý je podľa neho v rozpore s uznesením vlády a každým rokom klesá.

Objem podpory zo strany Slovenskej republiky každoročne dramaticky klesá o cca. 100 000 eur. A to aj napriek existencii uznesenia vlády SR, že grantová podpora by nemala klesať pod 40 miliónov Sk, teda pod 1.310 tisíc eur. Minulý rok už bola iba okolo 800 000 eur a tohto roku je na ňu určených ešte menej prostriedkov.

Zmluva medzi ÚSŽZ a SZSZ existovala už v minulosti, podpísali ju v roku 2006 predsedovia Vilma Prívarová a Vladimír Skalský.

Vladimír Skalský pri tejto príležitosti pozval Jána Varša aj na Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí, na ktorom sa zídu krajania z celého sveta 14. novembra 2015.

 

Zdroj: ÚSŽZ, SZSZ a (lw)

Foto: Ľudovít Pomichal

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
MEDZI ÚRADOM PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
A SVETOVÝM ZDRUŽENÍM SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

 

PREAMBULA

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetové združenie Slovákov v zahraničí vzájomne spolupracujú pri zabezpečovaní výkonu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

 

Článok 1

Podpora národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí napomáhať pri zvyšovaní účinnosti štátnej podpory slovenských národnostných menšín a komunít pri udržiavaní a rozvoji ich národnej a kultúrnej identity.

 

Článok 2

Podpora organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude so Svetovým združením Slovákov v zahraničí podporovať reprezentatívne organizácie a inštitúcie krajanov v domovských krajinách pri ochrane slovenských menšín a komunít, ich národnej identity a rozvoji spolupráce týchto krajín so Slovenskou republikou. Obe strany budú spolupracovať pri vytvorení podmienok pre stanovenie priorít podpory vnútri jednotlivých menšín a komunít.

 

Článok 3

Vzťahy s materskou krajinou

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolupracuje so Svetovým združením Slovákov v zahraničí pri prezentácii kultúry zahraničných Slovákov ako súčasti spoločenského a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska, a spoločne sa podieľajú na organizovaní Stálej konferencie „Slovenská republika a Slováci v zahraničí".

 

Záverečné ustanovenia

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetové združenie Slovákov v zahraničí vyhodnocujú plnenie tejto spolupráce v dvojročných intervaloch pred konaním Stálej konferencie „Slovenská republika a Slováci v zahraničí" stálej konferencie.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články