Etnicita

Na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa včera pracovalo plnou parou, učebne a zborovňa boli obsadené, paralelne prebiehali dva projekty a konal sa i aktív učiteľov slovenčiny. Zo 70 detí z viacerých základných škôl bolo zapojených do viacjazyčných dielní, kde si zdokonaľovali jazyk, alebo si slovenčinu posúvali o krôčik vyššie, keďže sa ju učia iba fakultatívne. Učitelia slovenčiny zatiaľ analyzovali výsledky testov republikovej súťaže zo slovenčiny. Koordinátorky projektov boli Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

VII. ročník seminára Etnicita a viacjazyčná výchova určený bol žiakom vyšších ročníkov základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou a zameraný bol na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine. Na ňom sa zúčastnili žiaci z Kovačice, Aradáča, Starej Pazovy, Pivnice, Hložian, Kulpína a Báčskeho Petrovca. Pracovali v dielňach: slovenskej, anglickej, srbskej, nemeckej a výtvarníckej a na seminári boli prítomní aj žiaci, z ktorých jeden ovládal španielčinu a druhý rumunčinu. Z vopred zozbieraného materiálu skompletujú viacjazyčný materiál, ktorý bude obsahom na ďalšie číslo spoločného internetového časopisu Čaroslov.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

So žiakmi prišli aj ich prednášateľky slovenčiny, ktoré paralelne s dielňami mali aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom univerzitná profesorka Dr. Anna Makišová podávala analýzu testov z republikovej súťaže zo slovenčiny.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Druhýkrát bol zorganizovaný aj projekt NRSNM Aj my sa učíme po slovensky venovaný žiakom ktorí chodia na hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Prebiehal za finančnej podpory ÚSZŽ a na ňom sa zúčastnili žiaci z Čeláreva, Báčskej Palanky a z Nového Sadu. V Petrovci prebiehala prvá časť projektu a v druhej fáze sa v Kovačici stretnú žiaci z Vojlovice a Hajdušice. Cieľom projektu je návšteva škôl v ktorých sa slovenčina vyučuje ako materčina a oboznamovanie sa s kultúrnymi a národnostnými pamiatkami, ktoré máme v Petrovci a v Kovačici. S projektom plánujú pokračovať tak, aby každé dieťa, ktorá sa fakultatívne učí slovenčinu mohlo navštíviť významné slovenské centrá a pamiatky či už v Kovačici, Petrovci alebo Novom Sade. V Petrovci utvorili skupina z 30 žiakov a podobná by sa mala stretnúť aj v Kovačici.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Žiaci oboch seminárov navštívili gymnázium, ústredňu MSS, Galériu Zuzky Medveďovej a najstarší dom v Petrovci.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články