Vianočný koncert Musica viva

...A hudba sveta niesla sa časom a priestorom, prinášala krásne nádeje, ale i malé hodnotné dary – teplé ľudské slovo, aby svet bol krajší a lepší... Podobne ako tieto slová z vianočnej úvahy z pera Viery Benkovej, čítanej na Vianočnom koncerte komorného zboru Musica viva, na rovnakej takej vlnovej dĺžke sa rozozvučala i hudba i teplé ľudské slovo v piatkový večer v slávnostnej sieni gymnázia v Báčskom Petrovci. Komorný zbor Musica viva oslavoval a prítomným pri tej príležitosti podaroval vydarený vianočný koncert. Zbor bol založený v roku 2000 z iniciatívy profesorky hudobnej kultúry Marieny Stankovićovej-Krivákovej. O rok neskôr sa z mestského zboru stal matičný zbor, čiže zbor pôsobiaci pri MOMS Báčsky Petrovec a dostal aj meno - Musica viva.

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Pri príležitosti osláv 15. výročia v piatok večer v slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára zneli vianočné, duchovné a ľudové skladby, ktoré predniesol zbor Musica viva a ich hostia. Úvodom sa prihovorila riaditeľka gymnázia Anna Medveďová a po nej predsedníčka matičného miestneho odboru v Báčskom Petrovci a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová Melichová.

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

V roku 2003 zbor nahral svoju prvú CD platňu a roku 2007 vzniklo druhé cedečko. Okrem jubilujúceho zboru, na večierku vystúpili Ľudmila Berédiová-Stupavská, Božena Bažíková a Vladimír Kováč, ako aj žiačky hudobných škôl Iveta Kováčová, Elizabeta Eliášová a Marína Cerovská.

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Báseň Vianočný zázrak Viery Benkovej predniesla profesorka slovenčiny Anna Hansmanová a pieseň Nový deň, ktorú napísala dirigentka zboru Mariena Stankovićová-Kriváková za sprievodu zboru zaspieva Božena Bažíková.

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Umelecká vedúca zboru Mariena Stankovićová - Kriváková na záver vydareného večierka odovzdala Ďakovné diplomy dlhoročným členom zboru ako aj podporovateľom. Program moderovala Viera Dorčová-Babiaková.

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Vianočný koncert Musica viva (Foto Martin Pucovský)

 

Radostné a pokojné vianočné a novoročné sviatky Komorný zbor Musica viva a ich hostia prítomným zaželal spoločným zaspievaním Tichej noci.

 

 

A na záver vinš:
Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní. Krásne Vianoce Vám chceme priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby nový rok za to stál. Radostné a pokojné vianočné a novoročné sviatky so želaním všetkého dobrého Vám praje Komorný zbor Musica viva.

Vitajte Vianoce medzi nami...

 

Katarína Pucovská

Foto a video Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články