Štedrý večer na rozhlasových vlnách

Slovenská redakcia Rádia Nový Sad RTV každoročne nahráva osobitnú štedrovečernú reláciu Betlehem, obyčajne v niektorom z našich slovenských cirkevných zborov alebo v niektorom slovenskom prostredí. V tomto roku sa redaktorka Katarína Pucovská rozhodla pre Vianočný koncert 15-ročného Komorného zboru Musica Viva z Báčskeho Petrovca. Znela na ňom krásna vianočná hudba a teplé ľudské slovo. A želania, aby svet bol krajší a lepší... Podobne ako tieto slová z vianočnej úvahy a veršov z pera Viery Benkovej, čítanej na tomto koncerte, na rovnakej takej vlnovej dĺžke sa niesol aj vianočný pozdrav d.p. Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC v Srbsku, adresovaný všetkým ľuďom dobrej vôle. So želaním pokojného a láskyplného Štedrého večera aj my tu ponúkame reláciu Betlehem, ktorá dnes odznela na frekvencii Rádia Nový Sad.

 

 

BETLEHEM 2015

 

Viac o koncerte a fotografie z koncertu si možno pozrieť TU:
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/8777-vianocny-koncert-musica-viva

 

Komentárov  

0 #1 Vianočny pozdravTuzemčan 2015-12-25 19:08
V posolstve biskupa SEAVC v Srbsku (v texte v Hlase ľudu z Nového Sadu, č. 51-52 z dňa 19-26.12.2015, strana 5 a v ústnom pozdrave cestou RT Vojvodina, Nový Sad z dňa 24.12.2015, v správach o 18 hodine) vystala tuzemskoť človeka, život a skutky jeho rodiny, spoločnosti. K oslavám Hospodina a jeho Syna, Jeho láske, dobroty a požehnania mne chýbali a boli by vzpruhou: viera
v dobro človeka, milosrdenstvo, pomoc blížnym, ľudské šťastie, porozumenie, povzbudenie ku vďačnosti, “…na každý deň chleba i to čo nám treba…”. V oslovení hriešného človeka Vianočným pozdravom posilou by, verím, boli: viera, odpúšťanie hriechov, požehnanie práce, zdar v dobrých snahách, neklesnúť v pokušení ani súžení, byť v službe spolupatričnosti, v prianí pre prosperitu gazdovstva,… Pre pokoj, oslavy života, Tvorcu, Jeho Syna, človeku darovanej milosti, láske i nádeji patrila i súdržnosť rodiny, potešenie v snažení, v pochynostiach danie sily. Nielen veriacím (nádejám sa i ateistom) mohlo by byť súčasťou pre ich spásu, pokoj, mier,údržbu, obnovenie, záchranu človeka, volanie o pomoc aj: “…Dávals’ vôlu, šetril zdravie, síl potrebných k činu prial, pokoj v srdci, svetlo v hlave v búrkach vášni udržal...“ Komu kňaz zvestuje slovo, mal by byť príkladom skutkami a nie rečnením, ak nie k tuzemčanom, bratom i sestrám ?
Tuzemčan
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články