Darcovstvo a pomoc

Žijeme v dobe, ktorá si nutne vyžaduje aj chvíle ľudského pokoja. Aby sme ho mohli mať, musíme sa navzájom uctievať, spolupracovať, byť jedni voči druhým tolerantní, humánni... Rešpektovať mnohorakosť postojov a činov. Uctievať človeka, všetko živé a svoje okolie. Do našich aktivít by sme podľa vlastných možností mali zaradiť aj darcovstvo a pomoc tým, ktorí si vďaka našej starostlivosti, ak už nie natrvalo, tak aspoň na chvíľu upokoja dych života a do náručia uchmatnú nadeje. Z nedohľadna.

 

Darcovstvo a pomoc

 

Na stranách kulpin.net portálu, ďakujúc rozhľadenosti, prianiu objektívne a načas informovať, politickej nezotročenosti majiteľky... čitateľ sa môže informovať o všeličom, vrátane darcovstva. Dočítať sa tu možno aj o dobročinných akciách, tak vládnych a mimovládnych inštitúcií Slovákov v Srbskej republiky, ako aj o darcovstve fyzických osôb.

Dovolím si ponúknuť osobné stanovisko o časti tej záležitosti.

Pozdravujem prax, ktorou sa (aj vtedy, keď sa to môže označiť za osobný vzťah) rozširuje darcovstvo a všetky podobné chvályhodné skutky. Aj vtedy, keď to inak zmýšľajúci ocharakterizujú za samochválu so zámerom zviditeľňovania vlastných aktivít.

Ak sa niekto činí v oblasti starostlivosti voči ohrozeným, strateným v ľudskom mravenisku, blúdiacim na cestách pátrania po šťastnom, menej utrápenom a plnohodnotnom živote, – treba si to vážiť. Z druhej strany odsudzujem bezcitne sa správajúce "demokratické" svetové spoločenstvo, ktoré všetkým nanucuje svoj "demokratický" model života ! Pritom búrajú a (z)ničia domoviny a z ľudí urobia utečencov, migrantov.

Také ocenenie patrí k správam o dobre a zle. Medzi dobré správy zaraďujem i mne sprostredkované informácie od pána P. Surového a spolupracovníkov politickej strany Slováci vpred! z Kysáča o ich darcovstvách.

Schvaľujem osobné i kolektívne aktivity ľudí, ktorými sa zveľaďuje prostredie a pôsobenie, rozširujú znalosti a zručnosti, alebo obľahčuje i skvalitňuje život jednotlivca, jeho komunity, prispieva k pokojnému spolunažívaniu so všetkými, aj s inorečovými spoluobčanmi. Kiežby takých činov bolo čím viacej a kiežby každý z nás také skutky rozosieval do okolia!

Poteší ma poznanie, že aj v našom, slovenskom prostredí v Srbsku, vo vládnom i mimovládnom sektore, bude uprednostňované smerovanie k spoločenskému pokroku celkovej populácie, a v tom smere bude dlhodobo rozpracovaný program. S postojom ničím nezotročeného posudzovania ľudského života a činov a s cieľom rozosievať ľudské dobro, pokoj, spoluprácu... Áno, aj tam na známych a nezvestných putovaniach, na rázcestiach života, aj vtedy keď je „cesta zarúbaná k frajerôčke mojej". A k frajerom vašim. K našim. To preto, že vtedy tou množinou sa bude rozrastať náš dom, naša radosť, šťastie a chvála, že si vieme rozumieť, pomáhať, chrániť seba a svojich blízkych i ďalekých. V časoch šťastia a súženia.

 

Dr. Vladimír Valent, Belehrad

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články