Xénia Mučajiová

Deťom sa venovala počas celého života: profesionálne, ale aj v tej svojej záľube – v písaní. Detskou srdečnosťou a úprimnosťou dodnes žiari. A tak jednoducho úprimne aj vyznáva: „Do Petrovca ma priviedla láska. Robila som ako mladá učiteľka v Ruskom Kerestúre a do školy prišli hostia z Petrovca... A zaľúbila som sa." Rusinský jazyk nepredstavoval prekážku. Keď deťom vo vtedajšej „obode" povedala, nech sa podívajú na jašťurečku, tie ju opravili, že to je jašterička. Postupne si jazyk osvojila, veď s láskou sa všetko ľahšie zvláda. Dvaja, ktorí si k sebe pasovali, spoločne prežívali aj rôzne katarzie. Obaja mali veľkú radosť zo slov, veršov a príbehov, zaznačených na papier. Vydali mnohé knihy. Vedno kráčali aj literárnym a aj tým životným poľom. Ešte pred pár rokmi aj v kostolnej lavici spolu s manželom Pavlom sedávali. To všetko sa odtlačilo do jej tváre a spokojných vrások.

 

Xénia Mučajiová

 

Za svoje krátke rozprávky získala viac cien. Sú to rozprávky moderné a dôvtipné a pre čitateľov, tak malých, ako aj veľkých, veľmi zaujímavé, do zbierky zozbierané v roku 1973-1974 a vydané v slovenskom vydavateľstve Obzor v Novom Sade pod titulkom Zázračný zvonček. Svoju materinskú reč si tiež vážila a pestovala. O pár rokov neskôr, presnejšie v roku 1977 vo vydavateľstve Ruské slovo z Nového Sadu v rusínskom jazyku jej vyšla zbierka Гвиздочки ходжа по жеми.

 

Xénia Mučajiová

 

Jej tvorbu ovplyvnil život s deťmi, začiatky, aj spomienky na Proletér, kde pred 50-60 rokmi, v rámci továrne na výrobu metiel, bola materská škola a mladá vychovávateľka získavala v nej prvé pracovné skúsenosti. Robotníci, ktorí tam robili, priviedli deti so sebou a nechali ich v tzv. „obode". Tam boli ženy, ktoré opatrovali tie deti, kým rodičia zarábali na živobytie. Nejedna matka zavše cez okno nakukla, čo dieťa robí. Aj také spomienky Xénia Mučajiová pospletala do rozprávok, do ktorých zahrnula i roky v Predškolskej ustanovizne Včielka, kde pracovala ako vychovávateľka a rad rokov pôsobila ako riaditeľka tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne.

 

Xénia Mučajiová

 

Xéniin manžel Pavel Mučaji už vyučuje a tvorí v iných sférach a ona sa s láskavým pohľadom stále díva tu, na deti, vnúčatá... Tie bola navštíviť aj vlani podjeseň a aj z toho dôvodu literárny večierok k jej 75. narodeninám usporiadali s polročným oneskorením. Prebiehal v podvečer Medzinárodného dňa žien v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

 

Xénia Mučajiová

 

Prítomných privítala zástupkyňa riaditeľa školy Vlasta Werleová a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová.

 

Xénia Mučajiová

 

Program jubilantke pripravili žiaci petrovskej základnej školy so svojimi učiteľkami.

 

Xénia Mučajiová

 

Organizátorom literárneho večierka bola Základná škola Jána Čajaka v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Petrovci a Spolkom petrovských žien.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články