Naše literárne snemovania...

...konajú sa už 60 rokov. Už šesť desaťročí bdejú nad našou tunajšou literatúrou. „Je to – aj na pomery na Slovensku (kde je v tomto roku napr. 50. ročník Slovesnej jari v Martine) – unikátne..." zhodnotil predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik, ktorý šéfredaktorke Nového života Zdenke Valentovej-Belićovej odovzdal čestnú plaketu za prínos tohto nášho literárneho časopisu k utužovaniu vzťahov so Slovenskom. Ďalšiemu jubilantovi, Jánovi Labáthovi, blahoželajúc k deväťdesiatym narodeninám odovzdal uznanie za životné dielo a autorské výtlačky knihy Diaľky a iné. Šesťdesiate Literárne snemovanie, usporiadané včera v Petrovci, sa nieslo i v znamení vlastného jubilea, ako aj šesťdesiatin Zoroslava Speváka a sedemdesiatin JozefaValihoru. Na ňom tiež udelili Cena Nového života za rok 2015, ktorú tentoraz získal Michal Babiak.

 

Jubilanti: Jozef Valihora, Ján Labáth a Zoroslav Spevák

 

Jubilanti: Jozef Valihora, Ján Labáth a Zoroslav Spevák

 

Naše literárne snemovania...

 

Na úvod snemovania hostí privítala Zdenka Valentová-Belićová, šéfredaktorka Nového života, ktorý sa spolu so Slovenským vydavateľským centrom a Výborom pre kultúru NRSNM podpisuje pod organizáciu 60. Literárneho snemovania.

 

Z. Valentová-Belićová a M. Bielik

 

Z. Valentová-Belićová a M. Bielik

 

Miroslav Bielik v poslednom čísle časopisu Literárny týždenník, ktorý v Bratislave vydáva Spolok slovenských spisovateľov, mal dlhší rozhovor s prof. Michalom Harpáňom, niekdajším hlavným redaktorom nášho časopisu Nový život, kde uvádzajú, že sa Literárne porady (neskôr snemovania) začali v roku 1956, v čase pôsobenia Jána Kmeťa na čele literárneho a kultúrneho časopisu Nový život. Tomuto časopisu, v čele ktorého v súčasnosti stojí Zdenka Valentová-Belićová a ktorý už 60 rokov organizuje literárne snemovania, Spolok slovenských spisovateľov udelil plaketu za utužovanie vzťahov zo Slovenskom.

 

Naše literárne snemovania...

 

Spolok slovenských spisovateľov Jánovi Labáthovi v tomto roku udelil cenu za životné dielo (v roku 2014 ju získala aj naša poetka Viera Benková) a pri príležitosti autorovho požehnaného životného jubilea mu na Slovensku vydali knihu Diaľky a iné.

 

Naše literárne snemovania...

 

Keďže rovno v deň Literárneho snemovania Viera Benková oslavovala svoje 77. narodeniny, jej tiež boli adresované blahoželania.

 

V. Benková a J. Labáth

 

V. Benková a J. Labáth

 

Zdôvodnenie Ceny Nového života za rok 2015 prečítala predsedníčka komisie Jasna Uhláriková (členovia komisie: Anna Vršková a Miroslav Demák). Uviedla, že Michal Babiak Cenu získava za dve eseje uverejnené vlani v tomto časopise. Laureátovi Cenu odovzdal Vladimír Valentík, riaditeľ SVC.

 

Laureát Ceny Nového života za rok 2015 Michal Babiak, (kulpínsky rodák, ktorý žije a pôsobí v Bratislave) a predstavitelia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik a Ivan Miroslav Ambruš

 

Laureát Ceny Nového života za rok 2015 Michal Babiak, (kulpínsky rodák, ktorý žije a pôsobí v Bratislave) a predstavitelia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik a Ivan Miroslav Ambruš

 

Naše literárne snemovania...

 

Naše literárne snemovania...

 

Prihovorila sa i Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Radomir Andrić, predseda Spolku spisovateľov Srbska a Dragan Stanić, predseda Matice srbskej.

 

Naše literárne snemovania...

 

Hudobné body patrili Jurajovi a Jurajovi Súdiovcom, ktorí zahrali skladby F. Schubert Ave Maria a P. Sarasate – Cigánske melódie

 

Hudobné body patrili Jurajovi a Jurajovi Súdiovcom, ktorí zahrali skladby F. Schubert Ave Maria a P. Sarasate – Cigánske melódie

 

Naše literárne snemovania...

 

Literárne snemovanie 2016 – referáty

Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov

Pavel Hlásnik – podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku

Radomir Andrić, predseda Spolku spisovateľov Srbska

Dragan Stanić – predseda Matice srbskej

Selimir Radulović, riaditeľ Knižnice Matice srbskej

Anna Medveďová – riaditeľka Gymnázia

Jasna Uhláriková, predsedníčka Komisie: Zdôvodnenie udelenia Ceny Nového života za rok 2015

Miroslav Bielik, PaedDr.: Ozveny literárneho snemovania na Slovensku a prezentácia diela Jána Labátha Z diaľky a iné

Dr. Zuzana Čižíková: Elégia z literárneho vyhnanstva

Viera Benková: Zásvity času v lyrike Jána Labáta

Etela Farkašová - O pohybe v kruhoch a o potrebe zásvitov nádeje (nezúčastní sa)

Martin Prebudila – Dvaja bardi slovenskej poézie

prof. Dr. Jarmila Hodoličová Profesor Jozef Valihora – skromný a vzácny človek

prof. Dr. Anna Makišová – Jozef Valihora – zostavovateľ učebníc a čítanky

prof. Dr. Zoroslav Spevák- Osem strašných kaktusov

Prof. PhDr.Marta Součková, PhD.: Detský aspekt v tvorbe Zoroslava Speváka (nezúčastní sa)

Dr. Adam Svetlík: Próza pre dospelých Zoroslava Speváka

Dr. Marína Šimáková Speváková: Literárne snemovanie v kontinuite, premenách a význame.

Ma Vladimíra Dorčová Valtnerová: Literárne snemovanie v Hlase ľudu

Monika Necpalová: Literárne snemovanie - Púť skúsených literátov k mladým spisovateľom

Zdenka Valentová Belićová – Literárne snemovanie a zmeny spoločenskej funkcie literatúry

Prof. Dr. Miroslav Dudok: Slovakistické výstupy na projekte Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe

Doc. Mgr. Michal Babiak, Mr. - Dozrela vinica?

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Komentárov  

0 #3 Sagapop. 2016-04-26 13:05
Nárys/ skica
S´ AGaPo
S/ slovesná, slovenská / A /alternatíva, aradáčska/ Galeria Poetica

Základné pojmy a zásady :
Komunikácia ako dorozumievanie, spojenie, styky a prejav ( communication ) a obcovanie, ako prichádzanie do spoločenského styku ( communion) sú v podstate Sagapo, to nie je formálnou organizáciou ako čo aj mnohé naše každodenné komunikácie takým nie sú.
- Považujúc lásku za najlepšiu komunikáciu, a čistotu obcovania krásou lásky, Sagapo hlása náklonnosť k človeku, jeho dôstojnosti a slovesnosti / urážať, hnevať sa a nenávidieť, to už celkom dobre vieme, a láska sa, ako aj jazyk, môže učiť a zdokonaľovať a liečiť ako aj mnoho toho netelesného ?!/
- Dobrá voľa je zásadou Sagapo / "Kto chce - nájde spôsob ; kto nechce- nájde výhovorku "/
- Licentia Poetica / básnická, umelecká sloboda/ je zásadou Sagapo.
- Časopriestorové obmedzenie považuje sa - relatívným . Hoci sa uprednostňuje osobná pritomnosť autorou, tvárou v tvár, ak niekto má ľúbosť voči neprítomným, môže mať aj taký prejav.
- Banálne / politika, marketing ap./ nie je vítané .
- Organizačné , formálne ap. záležitosti sú - vedľajšie, druhoradé pre Sagapo.

..............................
UZÁVER : Sagapo sa považuje činným keď sa najmenej dvaja čo milujú " vtip a bystrý prúd" v podstate s ním zhodnú... / uskutočnené ?!/ / psd
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+2 #2 A Galeria Poeticap. 2016-04-25 18:44
Už dlhší čas mám myšlienku ("nápad", nielen jeden ) o nejakom stretávaní malých pôvodných tvorcov písaného slova... Čím menej a čím ďalej od vplyvu "inšti -tučných", a nepotrebného formalizmu.
Možno z toho nič nebude, ale bombastický to by znelo takto :

A / ako alternatíva a aradáčska/ galeria poetica
(ak niekomu znie ako "agapo" - nič tomu nevadí)

panstvo: západ strednobanátsky, Aradač, Zrenjanin / Bečkerek, Petrovgrad/
časový rámec : keď lipy kvitnú / máj alebo, driev - jún /
predpoklady : tvorcovia písaného slova, / poézia, aforizmy, krátka, vhodnejšie, vtipná próza v slovenčine - spisovnej alebo nárečovo, možno aj v srbčine ap. / a dobrá vôľa / ani ústne umenie nie je vylúčené /

PRIPOMIENKA : neočakávajte nič, len 5 minút, že si vás niekto vypočuje, všetko ostatné považujte ako - plus
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #1 (ne)kontrolovaný prúdpsd 2016-04-25 12:42
Skvele, naozaj...Pekne bolo vidieť literárnych tvorcov a oslávencov.
Avšak, mne osobne zostalo v krajšej pamäti jedno inakšie snemovanie, v malo banátskom mestečku, kde pôvodcovia čítali svoju prózu, poéziu, aforizmy a každý nato mal zopár minút... Kritikov a teoretikov tu takmer nebolo... Len "vtip a bystrý prúd" ....
Dokonca, ani na tomto snemovaní ste neboli do konca ?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články