Z dejín pestovania kukurice

Dnes napoludnie v galérii muzeálneho komplexu v Kulpíne otvorili výstavu z dejín pestovania kukurice. Autorom výstavy je prof.Dr. Ján Kišgeci a spolupracovníci: prof.Dr. Ján Boťanský, prof.Dr. Stevan Maširević, prof.Dr. Tatjana B. Kereši, prof.Dr. Lazar Lazić, etnológ Ivan Čakan a vyšší kustód Filip Forkapić. Organizátorom výstavy je Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo so sídlom v Kulpíne. Toto združenie existuje od roku 2011 a jeho členmi sú prevažne odborníci, ktorí v roku 1993 stáli aj pri zakladaní Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne.

 

Foto Martin Pucovský

 

„Po ôsmych rokoch vznikla nová výstava z dejín poľnohospodárstva," - povedal Ján Kišgeci a dodal, že v období, kým Poľnohospodárske múzeum bolo samostatnou inštitúciou, vytvorených bolo až 15 výstav. Dnes, k tým stálym tematickým expozíciám, ktoré vznikli v minulosti a ktoré spracúvajú dejiny chmeliarstva, konopárstva, cirokárstva, dobytkárstva, mliekarstva, ovčiarstva, pestovania pšenice, tabaku a ďalších, pribudla výstava o dejinách našej najrozšírenejšej obilniny. Pod ňu sa podpisuje Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo, ktoré touto nanajvýš serióznou výstavou potvrdilo, že s entuziazmom vznikajú najkrajšie a najvzácnejšie diela.

 

Ján Kišgeci

 

Ján Kišgeci

 

V roku 2004 Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne, spolu s jeho exponátmi a expozíciami, sa dostalo pod správu Múzea Vojvodiny z Nového Sadu. Milovníci dejín poľnohospodárstva, ktorí v Poľnohospodárskom múzeu dovtedy húževnato pracovali na vytvorení jednotlivých výstav utvorili združenie, aby tak mohli konkurovať o prostriedky a pracovať na vytvorení novej výstavy. Predsedom Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo je doktor Ján Kišgeci, profesor Univerzity v Novom Sade vo výslužbe.

 

Autor textu v katalógu a fotografickej časti výstavy, ktoré sú na forexi, je Lazar Lazić, syn profesora Veselina Lazića, ktorý bol jedným zo zakladateľov múzea v Kulpíne

 

Autor textu v katalógu a fotografickej časti výstavy, ktoré sú na forexi, je Lazar Lazić, syn profesora Veselina Lazića, ktorý bol jedným zo zakladateľov múzea v Kulpíne

 

Báseň Bogdana Čiplića Kukurica prečítal Zoran Mitić z Kulpína

 

Báseň Bogdana Čiplića Kukurica prečítal Zoran Mitić z Kulpína

 

Program moderovala Tatiana Mitićová a prihovorili sa Milisav Stojaković z Ústavu pre roľníctvo a zeleninárstvo, ktorý hovoril o 400-ročných dejinách kukurice na týchto priestoroch a vytvorení 300 hybridov kukurice v ich Ústave, Stevan Maširević sa okrem iného zmienil o kukuričnej zlatici, ktorá bola človekovou nepozornosťou dovezená a pre ktorú sa dnes už kukurica nemôže pestovať v monokultúre a Bogdan Šekarić, námestník riaditeľa Múzea Vojvodiny vysoko ohodnotil kvalitu výstavy a poďakoval sa celej plejáde odborníkov, ktorí prispeli k jej vzniku.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Srdjan Simić, predseda Báčskopetrovskej obce prisľúbil podporu vo všetkých podobných akciách a podujatiach, lebo, ako povedal, my sme poľnohospodárska obec, ktorá chce ukázať, to čo má. Výstavu zároveň aj otvoril.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Ján Kišgeci navrhol, aby sa spoločne vzmohli sily a aby sa toto múzeum znova stalo samostatnou inštitúciou.

Výstava bude putovná, avšak v Kulpíne zostane najmenej jeden rok.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články