Stretnutie evanjelikov v Maďarsku

Na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe sa v dňoch 6. − 8. júla 2016 zišlo niekoľko tisíc účastníkov zo Slovenska a zo zahraničia. Podujatie sa po prvý raz uskutočnilo mimo územia Slovenska. Békešská Čaba, vyše šesťdesiat tisícové mesto v juhovýchodnom Maďarsku s asi 6 % Slovákov, sa nachádza neďaleko hraníc s Rumunskom, Chorvátskom a so Srbskom a v minulosti bola veľmi významným centrom slovenských evanjelikov. Pýši sa najväčším evanjelickým chrámom v strednej Európe. Počas týchto dní silne v ňom duchovne pookrialo okolo 300 účastníkov zo Srbska. Po dnešnej rannej pobožnosti jedna časť sa presunula do Budapešti na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré potrvajú do nedele a prebiehajú v športovej hale Tüskecsarnok.

 

Veľký a Malý evanjelický kostol a zborový dom v Békešskej Čabe

 

Veľký a Malý evanjelický kostol a zborový dom v Békešskej Čabe

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Okrem evanjelikov zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Česka, Slovinska, Poľska... do Békešskej Čaby prišli i hostia z Nemecka, Švédska, Fínska, Ruska, Ukrajiny, Estónska ďalších krajín. V prvý deň sa všetci stretli na otváracích službách Božích, kde kázňou slova Božieho poslúžil predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Péter Gáncs. Liturgovali duchovní spomedzi Slovákov žijúcich v zahraničí a spievali spevokoly zo Starej Pazovy a z Békešskej Čaby. V nasledujúcom duchovnom hudobno-poetickom programe sa predstavili evanjelici zo Slovenska.

 

Foto: Ildiko Makai

 

Foto: Ildiko Makai

 

Foto: Vladimír Lovás

 

Foto: Vladimír Lovás

 

Foto: Vladimír Lovás

 

Na druhý deň po slávnostných službách Božích si účastníci cirkevných dní mohli vybrať zo štyroch diskusných fór. V jednom generálny biskup Miloš Klátik diskutoval so svojimi hosťami – predstaviteľmi evanjelických cirkví z viacerých krajín – o 500. výročí reformácie. V druhom diskusnom fóre sa pod taktovkou vydavateľstva Tranoscius hovorilo na tému „Slovo z dlane nevyčítaš". Prednášku o reformácii a národnom povedomí predniesla doc. Eva Tkáčiková a o spiritualite medzi vojakmi hovoril generálny duchovný EPS Marian Bodolló.

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Vo Veľkom evanjelickom kostole vystúpili so svojím programom slovenskí evanjelici žijúci v zahraničí. Spestrením podujatia boli vystúpenia slovenských ľudových hudieb z viacerých zúčastnených krajín. Večerný program bol venovaný divadlu a hudbe rôznych žánrov.

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Veľký evanjelický kostol (1843) bol postavený v klasicistickom slohu a patrí medzi dominanty mesta. Tento kostol je považovaný za najväčší klasicistický luteránsky chrám v strednej Európe. Malý evanjelický kostol (1743) je postavený v barokovom slohu a patrí medzi najstaršie sakrálne pamiatky v meste. Mesto bolo osídlené hlavne Slovákmi, ale aj Nemcami, ktorí vyznávali evanjelické náboženstvo a. v., preto sa stalo aj baštou luteránstva v tejto časti Maďarska. Aj dodnes sú miestni Slováci príslušníkmi evanjelickej cirkvi a. v., ktorá im pomohla udržať národnú identitu. Oba evanjelické kostoly stoja oproti sebe na Námestí Lajosa Kossutha (Wikipédia).

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Foto: Imrich Fuhl

 

Po dnešnej rannej pobožnosti jedna časť účastníkov sa presunula do Budapešti na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy, na ktorých sa zúčastňuje zo 500 evanjelikov. Program si možno pozrieť TU:
http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/z_programu_x_stretnutia_krestanov_v_budapesti_

 

Zdroj: www.ecav.sk a www.oslovma.hu

 

Katarína Pucovská

Foto: Imrich Fuhl

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články