Koncert v kulpínskom kostole

Na záver tohtoročných Predslávnosťových dní v Kulpíne, v evanjelickom kostole odznelo vydarené pásmo slova a hudby. Organizátorom bol kulpínsky cirkevný zbor a na koncerte zaspieval domáci spevokol a obecný evanjelický cirkevný zbor Credimus. Na úvod sa prihovoril zborový pán farár Mgr. Jaroslav Javorník, PhD a prvá časť programu patrila mládeži. Zaspievala Andrea Koruniaková za hudobného sprievodu Jany Šimovej, verše prečítal Vladimír Zima a na husliach zahral Martin Ján Javorník. Katarína Pucovská sa zmienila o účinkujúcich zboroch a Tatiana Demanová–Javorníková predniesla báseň a modlitbu.

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Kulpínsky cirkevný zbor od roku 2012 vedie doktor teológie Jaroslav Javorník. V Kulpíne evanjelici boli už pred 273-mi rokmi, v roku 1743. Kostol má 137 rokov a posvätený bol v roku 1879. Vystavaný je v neorománskom štýle a jeho staviteľom bol najstarší predstaviteľ známej novosadskej rodiny, ktorá účinkovala v obnove Nového Sadu Alojz Cocek. Celkove tento stánok Boží vábi svojou majestátnosťou a výnimočnou akustikou, ktorú ocenili svetoznámi umelci pri realizovaní koncertov v tomto kulpínskom chráme. Kulpínčania sa môžu pýšiť aj organom, ktorý postavila známa slovenská rodina Pažických z Rajca a on je najstarším existujúcim organom slovenských evanjelikov v Srbsku.

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Kulpínsky spevokol vlani oslávil 35. výročie. Na začiatku pôsobenia mal až 54 členov. V súčasnosti je nie až tak početný, avšak húževnatosť členov nechýba. Tú podnecuje jeho vedúca Miloslava Petrášová.

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Obecný cirkevný spevácky zbor Credimus zhromažďuje spevákov z Báčskeho Petrovca, Hložian a Kulpína. Od začiatku ho vedie hudobná odborníčka Anna Medveďová.

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Keď sa vlani na jar prvýkrát predstavil, vystúpil iba pod menom Obecný cirkevný spevokol. Neskôr, na sklonku roka ho aj pokrstili. Dali mu meno Credimus. Zaujímavosťou je, že v zbore spievajú až štyria kantori: zo všetkých troch slovenských evanjelických a.v. cirkevných zborov z Báčskopetrovskej obce, ako aj najmladší kantor snáď v celých dejinách našej evanjelickej cirkvi Vladimír Zima z Kulpína, ktorý bol do Silbaša za kantora povolaný po zakončení základnej školy a ktorý v obecnom zbore spieva a hudobne ho doprevádza. Tento zbor za pomerne krátky čas dosiahol vysokú kvalitu predvedenia a absolvoval viacero koncertov. Za sebou už má aj tri zahraničné vystúpenia.

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Koncert v kulpínskom kostole

 

Na predpoludňajších službách Božích, ktoré sa niesli v znamení 10. Nedele po Svätej Trojici , ako aj na podvečernom chrámovom koncerte sa zúčastnila aj delegácia partnerskej obce Riečka zo Slovenska. Na záver koncertu jej predstaviteľom Mariánovi Spišiakovi a Ľubici Ruskovej kulpínsky cirkevný zbor venoval priliehavý darček, knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články