XVI. Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže

Tohtoročné tradičné XVI. Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže, ktoré sa organizuje v rámci Slovenských národných slávností sa ako obvykle uskutočnilo v báčskopalanskom Slovenskom dome.

Prví študenti sa vo štvrtok 04. augusta začali zhromažďovať už o 19.30h a pri vchode sa prihlasovali vypĺňaním Prihlasovacích lístkov. Každý študent dostal pero, prívesok pre kľúče a tričko s logom Stretnutia v roku 2016. Taktiež študentom bol darovaný aj bon na grátis pitie, a boli im hradené aj cestovné trovy.

 

XVI. Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže

 

Na úvod prítomných privítal domáci, podpredseda MOMS Báčska Palanka Vladimír Fekete.

Ďalej program moderovala predsedníčka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová, ktorá privítala aj vzácnych hostí, a ktorí sa potom prítomným študentom prihovorili.

Boli to: konzulka Slovenskej republiky v Srbsku – Oľga Beňová; predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku – Katarína Melegová-Melichová; koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová; predseda Obce Báčsky Petrovec – Srđan Simić; prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku – Pavel Hlásnik; riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Békešskej Čabe v Maďarsku – Edita Pečeňová; predseda Matice slovenskej – Marian Tkáč; predsedníčka ASP – Mária Andrášiková; a pán farár v evanjelickej a.v. cirkvi v Báčskej Palanke – Vladimír Grňa.

Na stretnutí v rámci oficiálnej časti prebiehali aj prezentácie mládežníckych organizácií Tempus a Yumca.

Najlepším študentom, s najvyšším vyznamenaním, a osobitným ocenením vo svojej generácie, nositeľom Červeného diplomu boli udelené aj vzácne odmeny. To sú: Andrea Bobáčeková, Anna Lomenová, Andrea Merníková a Vladimír Cicka.

Okrem spomínaným Slávnostné uznania a knihy boli udelené aj nasledujúcim mladým odborníkom a to sú: Ivana Jašová, Filip Filip, Miluška Fabry, Alena Ďugová, Vlasta Bolehradská, Kvetoslava Vršková, Aneta Lomenová, Andrea Lomenová, Jaroslava Makišová, Daniel Pap, Daniela Papová, Vladimír Chrček, Iveta Lovásová, Marína Maglovská a Miroslav Pap.

Po ukončení oficiálnej časti tohtoročného Stretnutia, v sieni a na nádvorí pokračovala zábava pre študentov, na ktorú tohto roku z mnohých miest a dedín prišlo zhruba 80 študentov. Keď už polnoc bola blízko, žrebovaním študentom boli udelené aj šálky s logom stretnutia.

Stretnutie sa ukončilo okolo tretej hodine ráno, pri hudbe kapely z Pivnice, čo je znamením, že sa aj toho roku stretnutie študujúcej mládeže vydarilo.

Stretnutie podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM, Matica slovenská v Srbsku, MOMS Báčska Palanka, Mäsiareň Fénix a Mala mlekara.

FOTOGRAFIE ZO STRETNUTIA TU:
http://www.kulpin.net/galeria/category/54-4-august-stvrtok

 

Martin Kováč

Foto: Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články