SNS, sobota

Sobota na SNS sa začala vo Vrbare futbalovým turnaj kohútikov. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS naplnilo sálu SVD takmer viac ako otvárací program v predchádzajúci večer a prilákalo nielen matičiarov a vysokých hostí, ale aj tých, čo si chceli vypočuť mnohé príhovory a možno aj kritické tóny, ktoré jedine tu zvyknú odznieť. Na Jarmoku umenia sa jedlo a pilo, trochu sa aj kupovalo a zároveň sa mohol sledovať bohatý program odznievajúci celé popoludnie z javiska. V slávnostnej gymnaziálnej sieni promovali 17 absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, po čom, na tomto mieste, nasledovalo stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov s udeľovaním osobitných uznaní 18. pedagogickým pracovníkom. ASSŽ vo veľkej sieni Obce usporiadala prezentáciu 12 nových knižných titulov slovenských autoriek. Večerný galakoncert nakoniec predsa prebiehal na ihriskách ZŠ Jána Čajaka, aj keď predpoludním na matičnom zasadnutí bolo vyhlásené, že bude v školskej telocvični. Organizátori, ktorí tentoraz gala program pomenovali Daj nám, Pane, lásky čistej, snáď vyprosili nielen čistú lásku, ale aj krásny, príjemný večer... Fotografie vo vysokom rozlíšení zo sobotňajších podujatí ponúkame v našej Fotogalérii TU: http://www.kulpin.net/galeria/category/58-6-august-sobota

 

SNS, sobota

 

10.00 – Zbožne a nábožne, v duchu kollárovského: nábožnosť a národnosť sú sestry sa začalo slávnostné zasadnutie Matice slovenskej v Srbsku (MSS). Hymnické piesne na úvod zaspieval mladší spevokol petrovského evanjelického cirkevného zboru. Zasadnutie viedol Juraj Červenák a v prvej jeho časti referát o štvrťstoročí obnovenej matičnej činnosti prečítala predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. V pokračovaní Pavel Hlásnik, podpredseda DZSČR z Rumunska, hovoril o Cene Ondreja Štefanka, ktorú každoročne udeľujú významným osobnostiam a ktorú tohto roku udelili aj biskupovi SEAVC v Srbsku Samuelovi Vrbovskému (http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/9042-samuel-vrbovsky-a-jan-botik-oceneni-v-nadlaku). Laudácio prečítala predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. Keďže si držiteľ v marci v Nadlaku Cenu neprebral, odovzdali mu ju v sobotu v Petrovci. Plaketu Dr. Janka Bulíka udelili savatistovi a boxerovi Igorovi Bagoňovi z Kysáča a zdôvodnil ju predseda športovej komisie MSS Pavel Turan. Čestnými členmi MSS sa najnovšie stali: Katarína Privratská, Fedor Červenský a Samuel Čelovský z Báčskeho Petrovca, Dušan Turčan z Hložian a Ján Slávik z Kysáča.

Prihovorili sa: veľvyslankyňa SR J.E. Dagmar Repčeková, minister školstva SR Peter Plavčan, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, štátny tajomník vo vláde SR Branislav Ondruš, predseda MS Marián Tkáč, prvý predseda obnovenej MSJ Michal Spevák , podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, generálny konzul SR v Maďarsku Igor Furdík, predseda SZSZ Vladimír Skalský a ďalší.

13.00 – Jarmok umenia spravidla priláka množstvo účastníkov, ale aj záujemcov o program, kúpu, náhodné stretnutie... Po príhovoroch predsedu Báčskopetrovskej obce Srđana Simića nasledovali príhovory predstaviteľov partnerských miest a kultúrno-umelecký program. Veselá jarmočná nálada, jarmočný hurhaj, ale aj to srdečné objatia starých známych... to dáva šmrnc tomuto tradičnému podujatiu.

15.00 – V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára slávnostne promovali 17 bakalárov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava , Detašovaného pracoviska Martina Luthera v B. Petrovci. Na promócii sa zúčastnili: rektor prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., prof. MUDr. Anna Sabová, DrSc., prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD., Doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD., tiež aj minister školstva, vedy výskumu a športu SR Peter Plavčan a predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić, ako aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Dagmar Repčeková, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a ďalší.

15.30 – Tohto roku Asociácia slovenských spolkov žien (ASSŽ) osobitne poukázala na 12 nových knižných vydaní, ktorých autorkami sú ženy. Ide o knihy: O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine Dr. Márie Myjavcovej, Eseje a štúdie a Zbližovanie dvojrozhovory Viery Benkovej a Etely Farkašovej, Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 1918 – 1929 Gabriely Gubovej- Červenej, Monografia Vladimír Hurban 1850 – 1914 Kataríny Verešovej, Studňa a voda Viery Benkovej , Na svoje sa nezabúda Márie Záborskej, Lekvárový chlebík Anny Malkovej, Krištáľová pyramída veršov Anny Kaliankovej, (Ne)všedné mrvance Anny Kišovej, Mozaika života Jarmily Nacuovej, Svadobné vinše Slovákov na dolnej zemi Jarmily Gerbocovej a Tradičné pečené a pražené jedlá a jedlá pripravované v sedliackej peci Spolku žien Slovenka z Hložian. Knihy predstavili Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ a Mária Gašparovská, predsedníčka Spolku petrovských žien. Úryvky z kníh čítali Mirjam Mutrínová, Katarína Arňašová, Jaroslava Slavková, Martina Bartošová, Danica Vŕbová a Monika Bažaľová. V hudobných predeloch vystúpil trio Súdiovcov: otec Juraj, syn Juraj a dcéra Eleonóra a tiež aj Marína Zahorcová z Hložian.

17.30 – Stretnutie pedagógov z Dolnej zeme (Srbska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska ako aj Slovenskej republiky) bolo venované 150. výročiu pretrvávania divadelného života na Dolnej zemi, konkrétne v Báčskom Petrovci a tejto téme je venovaná aj 40-stranová publikácia, ktorú matičná osvetová komisia vydala pri tejto príležitosti. Prítomných na stretnutí pozdravila riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom a predsedníčka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová. Osobitne privítala Petra Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Alžbetu Hollerovú- Račkovú, predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Editu Pečeňovú, riaditeľku Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe a ďalších. Svoju esej Gymnázium a divadlo, Remake sna prečítala Annamária Boldocká-Grbićová. Na stretnutí udelili 18 osobitných uznaní pedagogickým pracovníkom za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Stretnutie ozvláštnil pianista Marek Stupavský.

20.30 –Daj nám, Pane, lásky čistej...tak pomenovali tohtoročný sobotňajší galaprogram domácich folklórnych súborov. Vlaňajší mal názov Požehnajme nášmu kraju. Scenár a réžiu oboch programov podpisujú Ján Slávik a Daniela Legíňová- Sabová. Oba moderovala skúsená moderátorka Katarína Melichová a a tohto roku tiež aj Rastislav Labáth (vlani to bol Ivica Grujić Litavský). Tak ako sa patrí, oba galaprogramy sa začínali zvučkou SNS a scénografiu, tak ako vlani, aj tohto roku vypracovala Olja Torday. V programe hrali herci, ktorí v tomto programe účinkovali aj vlani: Milina Sýkorová, Nataša Nosálová a Anna Fehérová (ibaže vlani ich bolo o dvoch viac). Rozdiel však bol v deji: vlaňajší sa odohrával na petrovských jarmokoch a tohto roku bol venovaný výročiam: 25 rokov obnovených SNS a 150 rokov divadelníctva v Petrovci. Oba programy boli vydarené... Len aby nám nezovšedneli...

Čo do počtu účinkujúcich súborov, v tomto roku ich bolo trochu viac. Vlani vystúpili folkloristi z Petrovca, Boľoviec, Vojlovice, Lugu, Kysáča, Erdevíka, Starej Pazovy a Hložian a tohto roku to boli: FS SKUS Jednota zo Šídu, FS Vreteno z Kysáča, chlapčenská spevácka skupina pri DK Michala Babinku z Padiny, KUS Petrovská družina, FS KUS Mladosť z Lugu, SKUS Pivnica - mužská spevácka skupina a FS V pivnickom poli, z Kovačice dievčenská spevácka skupina a FS Rozmarín, FS Šafárik z Nového Sadu, sólistka Irena Nosáľová z Padiny a na záver FS KOS Jednota z Hložian. Program uzavreli spoločným záverečným tancom Slovák som ja a matičnou hymnou Po nábreží koník beží.

Na úvod sa v mene organizátora programu prihovorila predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, prítomných pozdravil štátny tajomník vo vláde SR Branislav Ondruš a program otvoril podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí PhDr. Peter Prochácka.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články