Koncert zborového spevu

Už tradičný deviaty ročník Stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny a hostí prebiehal včera v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Na ňom vystúpili Komorný zbor Musica viva, ktorý je aj organizátorom podujatia, Komorný zbor Zvony zo Selenče, cirkevný spevokol Báčskopetrovskej obce Credimus, zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu, Zmiešaný zbor Tília zo Starej Pazovy, Komorný mužský zbor Skala z Kovačice a hosťujúci Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo – VIRUJU – Telgárt, Slovenská republika. Odzneli prevažne duchovné, ľudové a svetské piesne, zastúpená bola aj klasika, evergreeny a hymnické piesne. Spev znel acapella ale aj za hudobného sprievodu. Sólový spev lahodil uchu.

 

Dirigenti účinkujúcich zborov

 

Dirigenti účinkujúcich zborov

 

Organizátor a hostiteľ večierka Musica viva z Báčskeho Petrovca, ktorého dirigentkou je Mariena Stankovićová-Kriváková

 

Organizátor a hostiteľ večierka Musica viva z Báčskeho Petrovca, ktorého dirigentkou je Mariena Stankovićová-Kriváková

 

Komorný zbor Zvony zo Selenče s umeleckým vedúcim Jurajom Súdim

 

Komorný zbor Zvony zo Selenče s umeleckým vedúcim Jurajom Súdim

 

Obecný cirkevný spevokol Credimus pracuje pod taktovkou Anny Medveďovej

 

Obecný cirkevný spevokol Credimus pracuje pod taktovkou Anny Medveďovej

 

Miešaný zbor Šafárika z Nového Sadu nacvičuje Anna Crveniová

 

Miešaný zbor Šafárika z Nového Sadu nacvičuje Anna Crveniová

 

Spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy pod vedením Anny Djurdjevićovej

 

Spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy pod vedením Anny Djurdjevićovej

 

Komorný mužský zbor Skala z Kovačice pracuje pod vedením Pavla Tomáša

 

Komorný mužský zbor Skala z Kovačice pracuje pod vedením Pavla Tomáša

 

Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo – VIRUJU – Telgárt vedie MUDr Ján Zachar

 

Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo – VIRUJU – Telgárt vedie MUDr Ján Zachar

 

Slovenský kresťanský spevácky zbor KRÉDO-VIRUJU je miešaný spevácky zbor, vokálne teleso, ktoré tvorí spoločenstvo veriacich ľudí rozličných vierovyznaní (rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne aj evanjelické) zapálených pre zborový spev a nadchnutých myšlienkou ekumenizmu. Z charakteru speváckeho zboru vyplýva aj jeho repertoár, ktorý kopíruje rozmanitosť a farebnosť kultúr jednotlivých vierovyznaní. Tvorí ho prevažne sakrálna zborová hudba, duchovné piesne, skladby určené pre liturgiu západného aj východného – byzantského obradu. Okrem interpretácie sakrálnych skladieb zbor ponúka aj svetské zborové – hymnické skladby rôznych autorov. Všetci členovia SKSZ aktívne pôsobia v rôznych speváckych telesách na Slovensku či už ako sóloví speváci, zboroví speváci, dirigenti speváckych zborov, korepetítori či kantori, čo je predpokladom vysokej profesionality speváckeho zboru. Hlasovú kultúru a kultivovanosť speváckeho prejavu v zbore zabezpečuje profesionálny hlasový pedagóg. Dirigentom a umeleckým vedúcim telesa je Ján V. Zachar. Vicedirigentkou je Janka Višňovská.

 

MUDr Ján Zachar

 

MUDr Ján Zachar

 

ZOSTRIH ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU ZO STRETNUTIA:

 

 

Program moderovala Slovenka Benková-Martinková

 

Program moderovala Slovenka Benková-Martinková

 

Stretnutie otvorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM

 

Stretnutie otvorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM

 

Koncert zborového spevu

 

Koncert zborového spevu

 

Z predchádzajúcich ročníkov stretnutí zborov:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/8632-koncert-zboroveho-spevu
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/7554-vikend-zboroveho-spevu
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/6344-na-krasny-zborovy-spev-vera-v-petrovci-takto-znel

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články