Padinské kroje a priadky

Spolok žien Padina krásnymi fotografickými zábermi zachováva dokument o starodávnom padinskom zimnom ľudovom kroji. Fotografie vznikli dnes a na nich je znázornený zimný kroj dospelých a detí. O padinských krojoch sa možno viac dočítať v monografii Padina 1806 – 2006. V tejto obsiahlej knižke skupiny autorov Ondrej Kotváš opisuje okrem iného aj priadky. Priadky sa konávali vo fašiangovom období, od Troch kráľov a do začiatku pôstu. Uvádzame úryvok z tohto textu.

 

Foto: Spolok žien Padina

 

Foto: Spolok žien Padina

 

Foto: Spolok žien Padina

 

„S pradením konopí súvisí i jedna pekná tradícia – priadky, ktoré bývali v zimnom období. Dievocké priadky zoskupovali mládež, kým na rodinných priadkach sa zoskupovali susedovci a priatelia. Tieto priadky boli často viazané na meniny niektorého člena rodiny. Na priadky sa pozvalo o deň skôr. Ráno na saňiach mužovia priviezli ženy a deti. Celý deň bol vyplnený prácou. Priadlo sa v izbe, niekedy pre domácu. Viedli sa ženské rozhovory. Deti šantili po chyži, po dvore. Jedlo pripravila domáca s pomocou. Obed bol jednoduchý, ponúkala sa káva (divka), pampúche alebo špricke, pukaná kukurica, sódovka, krachle. Predvečerom prišli chlapi pre ženy a deti. Sedeli v pitvore, kartali sa, zhovárali. Gazda ponúkol trunk. Večera bývala sviatočná, bohatá. Po večeri sa domáca poďakovala a priadky sa rozišli.

 

Foto: Spolok žien Padina

 

Foto: Spolok žien Padina

 

Foto: Spolok žien Padina

 

Dievocké priadky mali inú náplň. Skupina dievok vyhľadala chyžu, kde sa budú schádzať do pôstu...

Na priadky sa dievky schádzali zvečera. Tá na vydaj sadala pod zrkadlo a najmladšia ku peci. Spievali ľúbostné piesne, ponúkali sa varenou makovou kukuricou alebo pukanou, čo si z domu priniesli. Keď mládenci zabúchali pustili ich dnu (po deviatej hodine neotvárali), pokúšali diovke, zhadzovali dratvu, ukradli praslicu... V pitvore tancovali čardáš..." (úryvok z diplomovej práce Ondreja Kotváša)

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články