Medzinárodný deň materinského jazyka

Pri príležitosti 21. februára Medzinárodného dňa materinského jazyka ústredná oslava v Srbsku sa už tradične 17 rokov organizuje v Kovačici. Pod záštitou UNESKO Galéria Babka aj v tomto roku usporiadala okrúhly stôl a výstavu obrazov. Na podujatí sa zúčastnili vysokí predstavitelia z krajiny a zahraničia. Na úvod hostí privítal Pavel Babka, zakladateľ Galérie Babka a po ňom aj predseda Obce Kovačica Milan Garašević. „Materinský jazyk je jazyk, ktorý zjednocuje, takže chcem aby toto bolo našim heslom, aby sme ho svätili a rozvíjali z generácie na generáciu," povedala Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Srbsku a poďakovala sa Pavlovi Babkovi, že tak vytrvalo od roku 2001 organizuje toto podujatie a ním propaguje niečo jedinečné v Srbsku.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Program sa začal v Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica, kde najprv žiačky Gymnázia Michajla Pupina zaspievali niekoľko piesní a v mene ministerky Jadranky Joksimovićovej sa prihovoril jej poradca v rokovaniach s EU Jugoslav Milačić. O fenoméne kovačickej insity sa zmienila Dr. Gordana Blagojevićová z Ústavu pre etnológiu Srbskej akadémie vied a umení a o listine nehmotného kultúrneho dedičstva hovorila Danijela Filipovićová z Centra pre nehmotné kultúrne dedičstvo Republiky Srbsko.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Druhá časť podujatia prebiehala v kovačickej Základnej škole Mladých pokolení. Žiaci predviedli program v rečiach národnostných menšín žijúcich v kovačickej obci a prečítané bolo aj posolstvo Iriny Bokovej, generálnej riaditeľky UNESCO ku dňu materinského jazyka. V škole bola nainštalovaná aj výstava žiackych prác, ktorej témou boli kroje a multikulturálnosť.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Tretia časť program sa uskutočnila v Galérii Babka. Pavel Babka, zakladateľ galérie Babka, Kovačica, ktorá je od samého začiatku organizátorom podujatia ozrejmuje, že sa oslava dňa materinského jazyka koná v Kovačici aj preto, lebo na malom priestore, na vzdialenosti iba 5-10 kilometrov srbským, slovenským, maďarským a rumunským materinským jazykom hovorí niekoľko tisíc ľudí, a to už viac ako 200 rokov.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Program v Galérii Babka ozvláštnili účastníci Detskej svadby, ktorej organizátorom je Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka a ženská spevácka skupina, ktorá zaspievala pieseň Materinská moja reč. Výstavu Panónska miniatúra, autorov hovoriacich rôznymi jazykmi, otvorila Alena Heribanová, riaditeľka Slovenského ústavu pre kultúru z Viedne. Na záver predseda Matice slovenskej Marián Tkáč Eve Husárikovej, významnej kovačickej insitnej maliarke udelil Cenu za celoživotné dielo. Na podujatí boli prítomní aj predstavitelia Národnej banky Slovenskej republiky, ktorí k tejto významnej matičnej cene pridali aj pamätnú mincu razenú pri príležitosti 1150. výročia Cyrila a Metoda.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

V popoludňajších hodinách účastníci konferencie navštívili kovačický evanjelický kostol, kde im Martin Bajza, evanjelický farár priblížil dejiny chrámu a cirkevného zboru a na záver si obzreli Spomienkový dom Martina Jonáša, ktorým ich sprevádzala riaditeľka Galérie insitného umenia z Kovačice Mária Raspírová.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Patrónmi podujatia v Kovačici sú UNESCO, republikové ministerstvá kultúry a osvety, Kancelária Spojených národov v Srbsku a Národná komisia pre, spoluprácu s UNESCO.

Tohtoročné podujatie sa konalo pod záštitou: Ministra kultúry a informovania Srbska Vladana Vukosavljevića, Člena Európskej komisie Tibora Navracsicsa, Veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovej a predsedu obce Kovačica Milana Garaševića.

 

Text a foto Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články