Spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana

Dnes sa v Beckove na Slovensku konala celonárodná a celocirkevná spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Na predpoludňajších evanjelických službách Božích v Ev. a. v. kostole v Beckove kázal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, kantorom bol náš známy organista Janko Siroma z Kovačice a na trubke hral Miroslav Poničan z Kysáča. Celé oslavy prebiehali pod záštitou predsedu NR SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Priamy prenos vysielala RTVS na Dvojke. V predvečer 200. výročia narodenia J. M. Hurbana vyšiel i zborník z vedecko-historickej konferencie ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 5. novembra 2016 v Bratislave.

 

Miloš Klátik v marci roku 2015 kázal v Báčskom Petrovci (Foto archív Martin Pucovský)

 

Miloš Klátik v marci roku 2015 kázal v Báčskom Petrovci (Foto archív Martin Pucovský)

 

Janko Siroma (Foto: Jarmila Pavlišinová Zábojníková)

 

Janko Siroma (Foto: Jarmila Pavlišinová Zábojníková)

 

Janko Siroma a Miroslav Poničan, v úzadí hrad nad mestečkom Beckov

 

Janko Siroma a Miroslav Poničan, v úzadí hrad nad mestečkom Beckov

 

Záznam z bohoslužieb si možno pozrieť TU: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11782/121132#4163

Po bohoslužbách položili kvety k pamätnej tabuli J. M. Hurbana a otvorili obnovenú expozíciu J. M. Hurbana (Kúria Ambrovec, Trenčianske múzeum). Po obedňajšej prestávke nasledovalo Kultúrne popoludnie venované J. M. Hurbanovi: - Beckovčania svojmu rodákovi, v rámci ktorého bola uvedená poštová známka J. M. Hurbana a prezentácia pamätnej medaily J. M. Hurbana.

 

Spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana

 

V zborníku prác, ktorého editorom je doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. a pre ECAV na Slovensku ho vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš recenziu napísal Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš. V nej uvádza:

Rok 2017 nám priniesol dve významné výročia, a síce 500. výročie Lutherovej reformácie, ako aj 200. výročie narodenia veľkého syna slovenského národa Dr. Jozefa Miloslava Hurbana.

Význam tohto zborníka vidím v tom, že jeho organizátori vedeli tieto dve výročia vzácne interpretovať v ich vzájomnej súvislosti. Reformácia nám dala takú osobnosť v našom národe, akou bol J. M. Hurban, a na druhej strane J. M. Hurban mnohé svoje životné podnety čerpal práve z evanjelickej reformácie. Jedno z týchto výročí interpretuje to druhé. To svojím spôsobom ukázali aj všetci prednášatelia na tejto konferencii. Hlavný vedecký prínos tohto zborníka vidím v tom, že sa pozerá na Hurbana z hľadiska uskutočňovania niektorých reformačných zásad.

Viac TU: http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRkultura/vysiel_zbornik_jozef_miloslav_hurban_a_jeho_doba_prinos_pre_cirkev_a_narod

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články