Jarmile Hodoličovej Veľká medaila sv. Gorazda

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i spoločenského života si dnes z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Ocenení boli pracovníci z celého spektra vzdelávacieho systému, medzi ktorými boli aj dve profesorky zo slovenského zahraničia. Medzi 26 ocenených Veľkou medailou sv. Gorazda sa dostali aj prof. Dr. Jarmila Hodoličová z oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Novosadskej univerzity a Mária Iovänescu z Lýcea J. G. Tajovského, v rumunskom Nadlaku.

 

Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Ide o najvyššie rezortné oceňovanie, ktoré sa každoročne koná pri príležitosti Dňa učiteľov. Udeľuje sa pedagógom, školským zamestnancom a ďalším pracovníkom spoločenského života za mimoriadne výsledky a záslužnú prácu v oblasti školstva. Tohto roku bolo vyznamenaných viac ako 80 učiteľov a pedagogických zamestnancov z celého spektra vzdelávacieho systému - od materskej školy až po univerzity, od pedagógov venujúcich sa žiakom so zdravotným či mentálnym postihnutím, až po tých s mimoriadnym nadaním. „Vy všetci ste pre nás krásnym dôkazom, že stojí za to prekonať ťažkosti tohto povolania, ktoré prináša ovocie pre celú spoločnosť. Patrí Vám preto veľká vďačnosť zo strany Vašich žiakov a študentov, ich rodičov, ako aj zo strany zriaďovateľov škôl i samotného štátu," dodal Peter Plavčan na záver.

 

Jarmile Hodoličovej Veľká medaila sv. Gorazda

 

Jarmile Hodoličovej Veľká medaila sv. Gorazda

 

Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Prof. Dr. Jarmila Hodoličová uznanie získala za celoživotný prínos k rozvoju slovenského národného školstva v Srbsku a Mária Iovänescu za dlhoročný pedagogický prínos pri výchove generácií učiteľov pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku.

 

Jarmile Hodoličovej Veľká medaila sv. Gorazda

 

Jarmile Hodoličovej Veľká medaila sv. Gorazda foto01

 

Univerzitná profesorka, literárna kritička a historička Jarmila Hodoličová (rod. Ferková) sa narodila 27. apríla 1952 v Hložanoch. Základnú školu a gymnázium vychodila v Báčskom Petrovci. Vysokoškolskú diplomovú prácu obhájila na Katedre pre slovenský jazyk a literatúru Filozofickej fakulty v Novom Sade roku 1976 a od nasledujúceho roku začala pôsobiť na Oddelení slovakistiky na tejto fakulte ako vysokoškolská učiteľka. Dva roky študovala literárnu vedu ako postgraduálne štúdium na Filologickej fakulte v Belehrade, kde po obhájení magisterskej práce Literárna činnosť Alberta Martiša získala titul magistra (Mr.). Od začiatku pôsobenia na vysokej škole sa špecializovala na literatúru Slovákov vo Vojvodine, na slovenské ženské hnutie a ženskú literatúru vo Vojvodine a jej hlavným profesionálnym záujmom je detská literatúra Slovákov vo Vojvodine. Doktorskú dizertáciu Vývin slovenskej detskej prózy vo Vojvodine obhájila roku 2003 na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Od roku 2013 Jarmila Hodoličová je vedúcou Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade.

Životopis a bibliografie http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/ljudi/fakultet_odseci_slovakistika_jarmila_hodolic.html

O Čajakovej tvorbe pre deti TU: http://www.aus.org.rs/files/Cajakova_tvorba_pre_deti.pdf

Zo slovakistickej tvorby - pri príležitosti 60. výročia Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade viac TU:
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/6997-zo-slovakistickej-tvorby

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články