XI. Veľká noc v Kulpíne 2017 / Ускрс у Кулпину 2017

Združenie vinohradníkov a vinárov z Kulpína srdečne pozýva na jedenáste podujatie Veľká noc v Kulpíne 2017. Tradičná degustácia vína a domácich klobás sa usporiada v obvyklom termíne vo Veľkonočnú nedeľu, ktorú v tomto roku budeme oslavovať 16. apríla. Týždeň predtým, teda v nedeľu 9. apríla záujemcovia, ktorí chcú priniesť svoje vína a hrubé klobásy na oceňovanie, budú to môcť urobiť v čase od 10,00 - 19,00h. Treba priniesť jednu hrubú klobásu a 3 l vína. Pre klobásy poplatok sa neplatí a pre víno kotizácia je 500 din za jednu vzorku. Vzorky vín a klobás sa budú prijímať v loveckom dome v Kulpíne, kde vo Veľkonočnú nedeľu bude aj ústredný program s koštovkou. Odborné komisie, v ktorých budú špičkoví enológovia a technológovia, ako aj odborníci na výrobu slovenských klobás, budú pracovať a hodnotiť doručené vzorky na Zelený štvrtok 13. apríla. Verejné vyhlásenie víťazov s kultúrno-umeleckým programom bude 19. apríla o 17,00 hodine a po oficiálnej časti nasledovať bude degustácia vzoriek vín a klobás.

 

Veľká noc v Kulpíne

 

Veľká noc v Kulpíne

 

Veľká noc v Kulpíne

 

Veľká noc v Kulpíne

 

Veľká noc v Kulpíne

 

Veľká noc v Kulpíne

 

Pozvánka

NA 11. MANIFESTÁCIU

Veľká noc v Kulpíne 2017

09. 04. 2017 оd 10:00 do 19:00 h
Lovecký dom v Kulpíne
Odovzdávanie vzoriek vína (3 х 0,7 l , alebo 3 l ) a domácej klobásy (1 kus).
Kotizácia 500,00 din. po vzorke vína.
Pre domácu klobásu sa kotizácia neplatí.

13. 04. 2017 10:00 h
Lovecký dom
Odborné hodnotenie vína a domácej klobásy

16. 04. 2017 17:00 h
Lovecký dom
Veľká noc v Kulpíne – 2017
- Príchod hostí
- Slávnostné otváranie
- Udeľovanie cien
- Verejná degustácia prezentovaných vzoriek vína a domácej klobásy

Kontakt: 021/2286-577

 

Pozivnica

NA 11. MANIFESTACIJU

Uskrs u Kulpinu 2017.

09. 04. 2017. оd 10:00 do 19:00 časova
Lovački dom u Kulpinu
Primanje uzoraka vina (3 х 0,7 l ili 3 l ) i domaćeg kulena (1 kоm).
Kotizacija 500,00 dinara po uzorku vina.
Za kulen se ne plaća kotizacija

13. 04. 2017. 10:00 časova
Lovački dom u Kulpinu
Stručno ocenjivanje vina i kulena

16. 04. 2017. 17:00 časova
Lovački dom u Kulpinu
Uskrs u Kulpinu – 2017.
- Doček gostiju
- Svečano otvaranje
- Dodela diploma
- Javna degustacija vina i kulena

Kоntakt: 021/ 2286-577

 

Позивница

НА 11. МАНИФЕСТАЦИЈУ

УСКРС У КУЛПИНУ 2017.

09. 04. 2017. од 10:00 дo 19:00 часова
Ловачки дом у Кулпину
Примање узорака вина (3 х 0,7 l или 3 l ) и домаћег кулена (1 ком)
Koтизација 500,00 динара по узорку вина
За кулен котизација се не плаћа

13. 04. 2017. 10:00 часова
Ловачки дом у Кулпину
Стручно оцењивање вина и кулена

16. 04. 2017. 17:00 часова
Ловачки дом у Кулпину
Ускрс у Кулпину – 2017.
- Свечано отварање
- Додела диплома
- Јавна дегустација вина и кулена

Kонтакт: 021/2286-577

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články