Chránim dom – čuvarkuća

V ústrety osláv nadchádzajúceho najradostnejšieho kresťanského sviatku Vzkriesenia Syna Božieho, Ježiša Krista, v piatok 7. apríla 2017 v Muzeálnom komplexe v Kulpíne usporiadali muzeálnu dielňu „Chránim dom – čuvarkuća", so žiakmi II.a a II.b triedy Základnej školy Jána Amosa Komenského z Kulpína, čiže slovenského a srbského oddelenia. V edukačnej časti žiaci sa zoznámili s rozprávkou o „ochrancovi domu", o tom, ktoré vajíčko nás ochraňuje, pred čím a prečo... Aký má súvis vajíčko so Synom Božím, akú radosť a šťastie všetkým nám prináša.

 

Foto: Muzeálny komplex v Kulpíne

 

Foto: Muzeálny komplex v Kulpíne

 

O veľkonočnom vajíčku, ktoré chráni dom, – pravoslávni veriaci v Srbsku ho pomenúvajú „čuvarkuća" – treba povedať, že je to vajce, ktoré sa prvé vyfarbí a záväzne má byť červenej farby, lebo symbolizuje krv Ježiša Krista. Toto vajca sa celý rok uschováva v dome, aby počas roka chránilo domácich pred zlými silami a škodlivými vplyvmi. V niektorých krajoch Srbska sa toto ochranné veľkonočné vajce z domu vynáša až po vyfarbení nového „strážcu domu". Starý „strážca" sa zahodí do rieky, aby odplavila všetky zlé sily a nešťastia, ktoré mali zasiahnuť dom alebo ľudí v ňom a ktoré vajce vstreblo do seba.

V tomto roku Veľkonočná nedeľa podľa juliánskeho a tiež aj gregoriánskeho kalendára pripadá na 16. apríla. Nedeľa pred Veľkou nocou sa menuje Kvetná čiže Cveti a podľa pravoslávneho kalendára Kvetnej nedeli predchádza Lazarova sobota (Vrbica). V pravoslávnych kostoloch sa zajtra po večerných bohoslužbách budú posväcovať zelené vŕbové prútiky a preto sa Lazarova sobota pomenúva i Vrbica. Lazarova sobota označuje vzkriesenie spravodlivého Lazara a Kvetná nedeľa Hospodinov vchod do Jeruzalema.

Vo svete sa k Pravoslávnej cirkvi hlási viac ako 300 miliónov veriacich, z ktorých drvivá väčšina oslavuje Zmŕtvychvstanie Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára.

Sviatku Zmŕtvychvstania Isusa Christa predchádza v Pravoslávnej cirkvi sedemtýždňový prísny pôst, ktorým sa veriaci duchovne aj telesne pripravujú na svoj najväčší sviatok.

 

Foto: Muzeálny komplex v Kulpíne

 

Foto: Muzeálny komplex v Kulpíne

 

Поводом обележавања предстојећег најрадоснијег хришћанског празника, Васкрсења Сина Божијег, Исуса Христа, у петак 07. априла 2017. године, у Музејском комплексу у Кулпину, одржана је музејска радионица „Чувам кућу – чуваркућа", са ученицима IIa и IIb разреда Основне школе „Јан Амос Коменски" из Кулпина. У едукативном делу ученици су се упознали са причом о „чувару куће", које нас то јаје чува, од чега и због чега... Какве везе има јаје са Сином Божијим, какву радост и срећу свима нама доноси.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články