Pietna spomienka pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika

Dňa 4. mája 2017 sa uskutočnila pietna spomienka M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa začala spomienkou pri buste Štefánika na Námestí sv. Rozálie a potom pochodom mažoretiek, Dychovej hudby MV SR, žiackym sprievodom z okolitých škôl, legionármi a najvyšším protokolom SR za sprievodu mladých mažoretiek k Mohyle tragickej smrti I. R. Štefánika a jeho talianskeho sprievodu. Kladením vencov pri mohyle za zvukov chorálu DH MV SR nasledovala hymna SR s poctou protokolárnych hostí, vyše 500 žiakov z okolitých obcí, ako i legionárov. Tradičné podujatie privítal a otvoril gestor podujatia Stanislav Bajaník.

 

Pietna spomienka pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika

 

Pietna spomienka pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika

 

Pietna spomienka pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika

 

Poctu M.R. Štefánikovi a jeho talianskemu sprievodu si organizátori uctili posypaním zeme k mohyle z Piavy za padlých Slovákov v I. svetovej vojen, a vodou z Piavy, ako symbolom preletu M.R. Štefánka cez miesto v Taliansku. Počas ceremoniálu, ktorý moderoval Stanislav Bajaník, a vzletu holubov nad Mohylu prítomných pozdravili štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák, poslanec NR SR Pavol Frešo, a za Slovákov vo svete Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Pozdrav generálneho biskupa ECAV v SR a duchovné slovo predniesla pri mohyle M.R. Štefánika farárka D. Ružeková. Na záver všetkých prítomných na tejto veľkolepej Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu na trase Šamorím – Dunajská lužná – Ivanka pri Dunaji pozdravil starosta Ivanky pri Dunaji Ivan Schreiner. Spomienky sa zúčastnil aj srbský veľvyslanec na Slovensku Šani Dermaku. Záver ukončil S. Bajaník uvedením Vyhlásenia z tohtoročnej pietnej spomienky, ktorá vyvrcholila hymnickou piesňou Kto za pravdu horí...

 

Pietna spomienka pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika

 

Pietna spomienka pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika

 

Pietna spomienka pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika

 

Vyhlásenie
z Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu-
M.R. Štefánik 4. mája 2017 v Ivanke pri Dunaji

Dnes, keď sa takmer 27 rokov nepretržite schádzame na tomto pietnom mieste Slovákov, Slovanov, Talianov a Európanov, chceme poďakovať všetkým, ktorí sa po páde režimu zamlčujúceho osobnosť M.R. Štefánika akýmkoľvek spôsobom zaslúžili tu, v obci, na Slovensku, v slovenskom svete, Európe i v zámorí o šírenie jeho pamiatky a posolstva najmä pre mladú slovenskú generáciu.

Dnes, v roku jeho významného predchodcu, národného hrdinu, Slováka, Slovana a Európana, bojovníka za národnú slobodu a demokraciu v Európe – Roku Jozefa Miloslava Hurbana, môžeme spokojne vyhlásiť, že títo dvaja hrdinovia nášho národa vykonali v ťažkých bojoch za našu slobodu a národnú identitu neoceniteľnú službu. S úctou a vďakou to pripomíname aj pri príležitosti 500. výročia reformácie, keďže ide o dve veľké osobnosti aj z toho národno-duchovného prostredia.

Ako garanti tohto dlhoročného štefánikovského cyklu sme pripravení odovzdať štafetu tohto maratónu mladým štefánikovcom a mladým hurbanovcom vo viere, že v nich nájdeme zodpovedných, tvorivých a ambicióznych nástupcov v duchu jeho tézy: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem".

V Ivanke pri Dunaji 4. mája 2017

Za správnosť a organizátorov:
Stanislav Bajaník
MO MS Dunajská Lužná

Ivan Schreiner, starosta ObÚ
Magda Holcingerová, exstarostka ObÚ
Ivanka pri Dunaji

Vladimír Skalský
Viera D. Tapalagová
Svetové združenie Slovákov v zahraničí
Bratislava

Edita Dirrerová
Združenie slovenskej vzájomnosti
Bratislava

Milan Rastislav Štefánik bol slovenský politik, diplomat, vojak, vedec. Zohral kľúčovú úlohu pri formovaní česko-slovenského zahraničného odboja a založení prvej Československej republiky. Zomrel pri návrate do vlasti 4. mája 1919, keď sa jeho lietadlo náhle zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. V roku 1923 bola na tomto mieste postavená mohyla v tvare pyramídy podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča.

 

Viera D. Tapalagová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články