Vážení budúci stredoškoláci...

Petrovské gymnázium má významnú novinku! Schválený mu je doplnený plán zápisu a do 1. ročníka môže prijať až 150 prvákov a to na štyri smery. Podľa informácie riaditeľky Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom Anny Medveďovej, okrem štvorročných smerov, od septembra budú mať aj jeden slovenský trojročný smer. Je to dôležité, keďže čoraz viac mladých ľudí odchádza na vysokoškolské štúdium, alebo za zamestnaním na Slovensko. Všeobecný slovenský smer pre 30 uchádzačov je otvorený aj na gymnáziu Michajla Pupina v Kovačici a rovnako toľko sa tam môže zapísať aj do srbského oddelenia. Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove schválená je kvóta 120 prvákov na všeobecný smer v srbskom vyučovacom jazyku.

 

Gymnázium v Báčskom Petrovci (Foto: Martin Pucovský)

 

Gymnázium v Báčskom Petrovci (Foto: Martin Pucovský)

 

V nasledujúcom školskom roku by sa na petrovskom gymnáziu po slovensky mohlo vzdelávať 120 nových žiakov a v srbskom jazyku ďalších 30. Slovenské štvorročné smery sú: všeobecný smer (60 miest) a spoločensko-jazykový smer (30 miest) a trojročný smer tiež s vyučovacím jazykom slovenským je odbor kuchára (30 miest).

Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci okrem školenia ponúka aj ubytovanie cezpoľných žiakov za veľmi výhodných podmienok. Všeobecný slovenský smer je otvorený aj na gymnáziu Michajla Pupina v Kovačici, kde sa môže zapísať 30 uchádzačov. Rovnaký počet gymnazistov sa na kovačickom gymnáziu od nasleduúceho školského roku bude môcť vzdelávať aj po srbsky. Tejto našej stredoškolskej ustanovizni je schválených aj 24 miest vo výskumnom oddelení pre školenie v srbskom jazyku pre elektrotechnika informačných technológií. Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove schválená je kvóta 120 prvákov na všeobecný smer v srbskom vyučovacom jazyku.

Viac TU:
http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

 

Ocenení vlaňajší maturanti petrovského gymnázia s riaditeľkou Annou Medveďovou

 

Ocenení vlaňajší maturanti petrovského gymnázia s riaditeľkou Annou Medveďovou

 

Od minulého roka platí podmienka na zápis do štvorročnej strednej školy, podľa ktorej sa na štvorročné vzdelávania môžu zapísať iba žiaci s minimum 50 bodmi. S nižším počtom bodov sa možno uchádzať iba na trojročné stredné školy.

Kombinovaným testom s otázkami z dejepisu, biológie, zemepisu, fyziky a chémie včera bolo uzavreté skladanie záverečných skúšok ukončených ôsmakov. Záverečná skúška trvala tri dni. Prvý deň maturanti skladali skúšku zo srbčiny, resp. materinského jazyka, druhý deň boli testy z matematiky a v záverečný deň písali kombinovaný test.

Žiaci na záverečnej skúške môžu získať celkovo 30 bodov, každý test nesie 10 bodov, a úspech počas vzdelávania môže priniesť maximálnych 70 bodov. Počtu bodov dosiahnutých na základe úspechu v základnej škole a na záverečnej skúške, sa pridajú body zo štátnych a medzinárodných súťaží. Na základe úhrnného počtu bodov žiaci sa môžu rozhodnúť pre požadované školy.

 

Vážení budúci stredoškoláci...

 

Predbežné výsledky s počtom dosiahnutých bodov budú známe v nedeľu 18. júna, po čom bude nasledovať obdobie sťažností žiakov. Konečné výsledky sa zverejnia po vypršaní päťdňovej sťažnostnej lehoty, teda 23. júna. Potom už bude nasledovať odovzdávanie zoznamu želaných škôl a výsledky a poradovníky zapísaných žiakov do jednotlivých stredných škôl sa dozvieme 3. júla. Zápis na stredné školy by sa mal zrealizovať 4. a 5. júla 2017.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články