Styky literatúr

V týchto dňoch sa z novosadskej mestskej bibliotéky, z Námestia mladomanželov, ako aj z niektorých klubov, barov, či balkóna v Zmaj Jovovej ulici, našou mnohojazyčnou vojvodinskou metropolou rozliehali krásne slová a verše v ešte viac jazykoch. S heslom Vnor sa do oceánu poézie počas štyroch dní bolo v Novom Sade usporiadaných vyše 30 literárnych a hudobných programov. V poradí XII. Medzinárodný literárny festival zhromaždil početných domácich a 20 zahraničných spisovateľov. Predstaviteľom Slovenskej republiky bol básnik a prozaik Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS).

 

Miroslav Bielik (Foto: Martin Pucovský)

 

Miroslav Bielik (Foto: Martin Pucovský)

 

Miroslav Bielik vyjadril potešenie, že sa v Novom Sade, centre Vojvodiny, organizuje medzinárodný festival poézie literatúry, čo je podľa jeho názoru, popri belehradskom festivale, významný kultúrny počin. „Verím, že je to možnosť prehĺbiť spoluprácu medzi Združením spisovateľov Vojvodiny a Spolkom slovenských spisovateľov, keďže je už podobná spolupráca rozvinutá s Maticou srbskou tu v Novom Sade a najmä so Združením spisovateľov Srbska v Belehrade," povedal M. Bielik a dodal, že už začiatkom septembra v Štúrove na Slovensku Spolok slovenských spisovateľov zorganizuje ďalšie podujatie, ktoré túto spoluprácu posunie o jednu priečku vyššie a ozrejmil, že ide o projekt pod názvom Veľký pán Dunaj. Projekt sa zrodil tiež na základe spolupráce medzi Belehradom a Bratislavou a iniciátorom bol predseda Združenia spisovateľov Srbska Radomir Andrić. Konečným cieľom projektu je vydanie antológie poézie resp. literatúry vzťahujúcej sa k Dunaju so všetkých štátov, ktorými Dunaj preteká. Je to náročný projekt, ktorý štartoval v minulom roku na Slovensku pod názvom Dunajské elégie.

V záverečnom uznesení z vlaňajšieho medzinárodného festivalu sa účastníci dohodli na perspektívnom vydaní viacjazyčnej antológie o Dunaji v troch zväzkoch. Prvý zväzok by mal obsahovať ľudové piesne o Dunaji, druhý zväzok básne klasikov národných literatúr o Dunaji a tretí zväzok básne o Dunaji súčasných básnikov.

Zmyslom podujatia a zborníkov, či antológie, je propagovať literárnu kultúru podunajských krajín nielen vo svojich štátoch, ale v celej Európe, a tak utužovať mierovú spoluprácu všetkých krajín nášho kontinentu.

 

Martin Prebudila a Miroslav Bielik v Mestskej bibliotéke v Novom Sade dohovárajú príchod srbskej delegácie do Štúrova

 

Martin Prebudila a Miroslav Bielik v Mestskej bibliotéke v Novom Sade dohovárajú príchod srbskej delegácie do Štúrova

 

Projekt bude pokračovať na septembrovom stretnutí v Štúrove, kde sa stretnú zástupcovia Chorvátska, Srbska, Maďarska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a prisľúbená je aj účasť predstaviteľov z Rakúska a Nemecka. Zo stretnutia by sa mal urobiť výber sto básní, ktoré by sa prekladali do deviatich ďalších jazykov. „Je to unikátny projekt a treba povedať, že nie náhodou sme ho nazvali názvom básne Vaska Popu Veľký pán Dunaj, lebo Dunaj nás spája, on vytvára možnosť prehĺbenia spolupráce všetkých tých zúčastnených krajín, ktoré budú zastupovať predstavitelia jednotlivých spisovateľských združení. Čiže, jednak je to poézia, respektíve literatúra o Dunaji, jednak prehĺbenie spolupráce všetkých podunajských krajín v oblasti literatúry a umenia. Je to jedinečný projekt, ktorý verejnosť až teraz začína chápať, čo to všetko znamená, od Čierneho lesa po Čierne more...Je to ohromné množstvo reflexií o Dunaji, o Európe, o civilizácii, o živote..." – ozrejmuje Miroslav Bielik.

Miroslav Bielik sa v Novom Sade stretol s niektorými našimi spisovateľmi a Vieru Benkovú navštívil v Báčskom Petrovci.

„Som veľmi rád, že práve Viera Benková, jedinečná autorka, poetka tentoraz prišla s románom, s rodinnou ságou, ktorá sa viaže k jej rodisku, k jej matke, k Čičmanom na Slovensku... Ale vlastne je to román o všetkých tých peripetiách života v Európe, na Slovensku, Srbsku, vo Francúzsku, kde sa jej rodičia zoznámili. Verím, že tento román bude mať úspech na Slovensku i vo Vojvodine, lebo odkrýva mnohé vrstvy našej spoločnej histórie a mnohé osudy, ktoré sú skutočne zaujímavé a poučné. Kniha by mala byť v septembri vydaná v súčinnosti zo SVC z Báčskeho Petrovca a chceme ju prezentovať na Bibliotéke v Bratislave 11. novembra a ešte predtým na Knižnom veľtrhu v Belehrade." Uviedol M. Bielik a vyjadril presvedčenie, že v týchto termínoch budú vydané aj výbery z poézie Jeremiju Lazarevića v preklade Miroslava Demáka a Dragana Stanića čiže Ivana Negrišorca v preklade Martina Prebudilu. Avizoval možnosť vydania aj ďalších zbierok.

„To je teda bohatá žatva v tomto roku. Tým ale neustávame a už dnes sme hovorili v Matici srbskej o možnosti pripraviť antológiu poézie srbských a slovenských autorov. Spoločné antológie sú nám potrebné pre sprístupňovanie diel srbských autorov na Slovensku alebo slovenských v Srbsku," mieni Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, ktorý sa roky neúnavne angažuje na upevňovaní slovensko-srbských literárnych stykov a ktorý sa v dňoch 28. - 30. augusta 2017 zúčastnil na XII. Medzinárodnom novosadskom literárnom festivale v Novom Sade.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

0 #1 RE: Styky literatúrSmiljana Piksiades 2017-09-01 14:48
Čestitamo, Viera! Svaku sreću i veliki uspeh u svemu žele Vam Daniel i Smiljana Piksiades
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články