SEAVC Kulpín

Rodinné múzeum Jančovicovcov

Ctite si otcov mozole krvavé – tento verš zo Sládkovičovej básne Omladinám si za svoje životné krédo, základnú zásadu, zvolil publicista Ján Jančovic plne vedomý starej múdrosti, že poznať boje generácií o ich existenciu, znamená viacej si vážiť aj to súčasné...A pokiaľ budú uctievané „otcov mozole krvavé", bude možné vyťažiť z tohto poznania všetko dobré, pokrokové, demokratické a revolučné... Treba mať v úcte statočné boje našich praotcov, lebo obete boli veľké, – "uctite, čo tí životom dobyli" – veď bojovali za krajší zajtrajšok, za pokrok. O hlbokej úcte k predkom, ich životu a predmetom, ktoré neraz získavali veľmi tvrdou prácou, svedčí množstvo exponátov v rodinnom múzeu Jána Jančovica v rodičovskom dome v Pôtri, okres Veľký Krtíš na strednom Slovensku. „Ctite si otcov mozole krvavé" je vypísané nad dverami do komory. A o hlbokej poklone predkom a koreňom sa návštevník tohto rodinného múzea uisťuje hneď po vstupe do dvora. Tam sa môže zahľadieť do vody murovanej, rumpálovej studne, nazrieť do „letnej kuchynky, pokochať sa aj na tých deravých, no predsa vzácnych, smaltovaných hrncoch. Počet zhromaždených a nainštalovaných predmetov v celom objekte je približne dve tisíc kusov.

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Navyše vo všetkých miestnostiach a v rodinnom archíve sa nachádza množstvo dokumentov v obrazovej a písomnej podobe, ktoré súvisia s dejinami poľnohospodárstva obce a bližšieho regiónu.

- Už dávnejšie som v hlave nosil zámer, že túto celú roľnícku usadlosť s budovami zachovám a to aj s jej pôvodným zariadením a sociálnym vybavením a v jej objektoch a voľných priestoroch zriadim dedinské rodinné múzeum. Okrem vzťahu k tejto rodnej postati ma k tomuto zámeru viedla niekoľkoročná spolupráca a kontakty so Slovenským poľnohospodárskym múzeom v Nitre, stavovská a odborná príslušnosť k poľnohospodárstvu a rodinné roľnícke tradície. Okrem zachovaného vybavenia som sa rozhodol chýbajúce predmety a zariadenia doplniť všetkým, čo bolo pre pôtorské domy a dvory špecifické a to všetko vo vlastnej réžii.

Ozrejmuje Ján Jančovic a dodáva, že sa touto myšlienkou zaoberal dlhšie, rovnako tak ako niekoľko rokov predtým, keď sa zaoberal históriou Pôtra a napísal jeho dejiny, ktoré vyšli knižne v troch zväzkoch. Jednotlivé exponáty, ktoré sú sústredené v rodinnom múzeu pochádzajú v najväčšom počte z rodinnej pozostalosti, od darcov z Pôtra a okolitých obcí, ale aj z nákupu vybraných predmetov, náčinia a náradia pochádzajúcich z dedín Novohradu. Myšlienku realizoval v roku 1997, keď obec oslavovala 700. výročie prvej písomnej zmienky o Pôtri a tak rodinné dedinské múzeum bolo v tomto roku aj oficiálne otvorené.

Rodinný dom Jána Jančovica bol postavený v rokoch 1931-1932 a vybudovaný je v tvare písmenka L. Z uličnej strany sú dve izby, z dvornej časti sa do domu vchádza cez zvýšený a zastrešený gánok (gong) do pitvora. Ten komunikačne spája izby s kuchyňou, špajzou a ďalšou izbou napojenou na kuchyňu. V ďalšej časti dom pokračuje potravinovou komorou, ktorá má samostatný vchod z gánku, ďalej zníženou pivnicou, maštaľou, ovčiarňou a drevárňou. Oproti vchodu do domu je pôvodná rumpálová studňa, letná kuchyňa s murovaným sporákom a pecou na chlieb. Vedľa pece stojí udiareň a malý prístrešok, ktorý slúžil pôvodne na kôlňu, teraz je upravený na sedenie a oddych. Oproti maštaľným dverám je murované hnojisko a pri ňom chlievy pre ošípané a hydinu. V zadnej časti dvora stojí prejazdná murovaná stodola, za ktorou je záhrada a trávnik. V prednej časti domu sa býva a komora na potraviny, vínna pivnica, maštaľ, ovčiareň, dreváreň, letná kuchyňa a stodola, sú múzeom.

Domáce ľudové špeciality, ktoré mama Jána Jančovica v letnej kuchyni pripravovala patrili: z nekvasených jedál lokše, potom lepníky, svadobný koláč mrváň, na nedeľu a tvarožník, kapustník, bryndzovník, na sviatok pampúchy a herovky. Obľúbenou cestovinou boli pirohy – kotnje haluške plnené lekvárom, tvarohom a posypané orechmi a makom. V jeseni to bola varená zrnková kukurica posypaná makom a poliata cukrovou vodou a tiež pečená panská tekvica... a po celý rok demikát.

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

Rodinné múzeum Jančovicovcov

 

- Pre muzeálne účely som maštaľ ponechal v pôvodnom stave. Vyhodil som z nej len silno poškodené drevené podmostiny stojiska a potom žľab pod ním zasypal kamennou drťou. Múry maštale som vybielil, drevený strop, válovy a jasle som napustil konzervačným náterom. Potom už nasledovalo umiestnenie získaných exponátov. Táto priestranná miestnosť mi umožnila inštalovať viac druhov poľnohospodárskeho ručného náradia, náradia na spracovanie priadnych rastlín, tkanie plátna, kováčsku dielňu s kompletným vybavením, hrnčiarsku zbierku, prístroje a predmety používané pri dojení a spracovaní mlieka, konské postroje (štverne). Zachované válovy a jasličky dobre poslúžili na výstavku výrobkov zo slamy, prútia a vyšívaných ozdobných textílií.

Má na čo byť hrdý majiteľ múzea, ktorý na výstavnú časť pozmenil nielen maštaľ, ale aj ovčiareň. Po dôkladnom vyčistení, vybielení a nakonzervovaní dreveného stropu oboch miestností, ich priestor využil na bibliotéku, kde sú uložené najstaršie knihy, kalendáre, noviny, časopisy a staré listiny. V starých truhliciach a lodných kufroch sú zase v depozite obrazy, busty a iné staršie predmety. Na stenách visia staré mapy regiónu, zarámované dokumenty a fotografie. A celkom pod stropom sú zavesené kožuchy s farebnými výšivkami.

Najväčším expozičným priestorom je stodola. Z poľnohospodárskeho náradia a strojov tu možno vidieť jeden senný voz, dva furmance, jeden ľahký voz na sviatočné účely a jeden vojenský voz zosilnený so železnými úpravami, na ktorom prišli rumunskí vojaci počas druhej svetovej vojny. Nechýbajú tu ani sane na odvoz hnoja, dreva a tiež parádnejšie sane na dopravu ľudí.

- Zo zápisov a ohlasov návštevníkov možno vyvodiť, že takto využitá usadlosť je nevšedným zariadením v obci a návštevníka obohacuje poznatkami o práci a tradičnom spôsobe roľníckeho života v Pôtri. V množstve zachovaných predmetov je zhmotnená práca a um generácii našich roľníckych predkov, z ktorých sa dá veľa poučiť. V tejto etape bolo najdôležitejšie sústrediť a zachrániť predmety duchovnej a materiálnej roľníckej kultúry obyvateľov obce a blízkeho okolia, pred snobským vykupovaním. A myslím si, že sa tento cieľ podarilo splniť.

Viac o múzeu a živote a diele Jána Jančovica TU: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura/1336-jan-janovic-ctite-si-otcov-mozole-krvave

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články