O Kulpíne

Kulpín má nového pravoslávneho kňaza

Prezviter Zoran Regodić z Čurugu je novým kulpínskym pravoslávnym kňazom. V piatok prevzal úrad od doterajšieho kulpínskeho pravoslávneho duchovného pastiera, prezvitera Lazara Majstorovića, ktorý je premiestnený do Veterniku. Na dnešných bohoslužbách, keď si pravoslávna cirkev pripomína Svätého Vasila Ostrožského, boli uvedení do služby obaja kňazi – Zoran Regodić v Kulpíne a Lazar Majstorović vo Veterniku.

 

Kulpín má nového pravoslávneho kňaza

 

Kulpín má nového pravoslávneho kňaza

 

Kulpín má nového pravoslávneho kňaza

 

Kulpín má nového pravoslávneho kňaza

 

Kulpín má nového pravoslávneho kňaza

 

Kulpín má nového pravoslávneho kňaza

 

Dnešnú bohoslužbu v kulpínskom pravoslávnom chráme spoločne slúžili protojerej Dalibor Kupusović, archijerejský námestník vrbaský a novovymenovaný kulpínsky kňaz Zoran Regodić. Zdôraznený bol význam dnešného dňa zasväteného Svätému Vasilovi Ostrožskému, kedy pravoslávny veriaci konajú púte do kláštora Ostrog (http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/radio-kulpin/22-aktuality/aktuality/10384-pute-do-svaetyn-ciernej-hory), prečítané bolo rozhodnutie episkopa báčskeho Dr. Irineja o vymenovaní Zorana Regodića za dočasného kulpínskeho kňaza a prisluhovaná bola i Večera Pánova.

 

Záber z piatkových rozlúčkových služieb Lazara Majstorovića (Foto Milan Plećaš)

 

Záber z piatkových rozlúčkových služieb Lazara Majstorovića (Foto Milan Plećaš)

 

Záber z piatkových rozlúčkových služieb Lazara Majstorovića (Foto Milan Plećaš)

 

V pravoslávnom chráme Vstúpenia Pána v Kulpíne, v minulý piatok, v deň cirkevnej pamiatky Svätého a Prepodobného Otca Sávu, protojerej Dalibor Kupusović, prečítal rozhodnutie episkopa báčskeho Dr. Irineja, podľa ktorého sa kvôli potrebám cirkevno-pastoračnej služby, dočasný pravoslávny kulpínsky kňaz, jerej Lazar Majstorović premiestňuje za dočasného kňaza vo Veterniku. Protojerej Dalibor sa pochvalne zmienil o službe Lazara Majstorovića v Kulpíne a zaželal mu úspešnú prácu na novej zverenej povinnosti vo Veterniku.

Otec Lazar sa poďakoval za pekné želanie a tiež početným zhromaždeným v chráme za lásku a podporu, ktorú mu v Kulpíne, Maglići a Báčskom Petrovci preukazovali. Poďakoval sa aj Slovákom v tejto obci so slovami, že je modlitba tá, ktorá nás nikdy nerozlučuje, lež nás udržiava v spoločenstve viery, nádeje a lásky.

Lazar Majstorović prevzal kulpínsky pravoslávny úrad 30. augusta 2015, keď ho po svätej liturgii archijerejský námestník novosadský Branislav Mrkić vysvätil za kulpínskeho pravoslávneho kňaza so slovami, že novorukopoložený prezviter Lazar Majstorović, okrem kňazskej služby bude aj ďalej správcom Dobročinnej ustanovizne Eparchie báčskej Vladyku Platona Atanackovića, ktorou ho ešte skôr poveril episkop báčsky.

 

Kulpín má nového pravoslávneho kňaza

 

Kulpín má nového pravoslávneho kňaza

 

Prezviter Lazar Majstorović počas svojho pôsobenia v Kulpíne rozhýbal cirkevný život, ale aj folklórnu a divadelnú činnosť a organizoval kultúrne podujatia. Bol predsedom Kultúrno-umeleckého spolku Metropolitu Stefana Stratimirovića, ktorý s požehnaním episkopa báčskeho pána Irineja Bulovića pôsobí v rámci cirkevného zboru. S uvedeným spolkom vlani absolvoval aj zájazd na Slovensko. V poslednom roku jeho pôsobenia v Kulpíne začalo sa s rekonštrukciou kulpínskeho pravoslávneho chrámu a fary.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články